Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Kasy rejestrujące – Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących kas rejestrujących. W szczególności zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno-skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Omówione zostaną również zmiany w zakresie kas rejestrujących wprowadzone w okresie obowiązywania epidemii, a także zmiany wprowadzane od lipca 2020 r.

Dodatkowo w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które są obowiązujące w latach 2019-2021.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
 1. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. Skutki nieprzestrzegania ww. zasad:
 • na czyją rzecz należy wystawić paragon?,
 • bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy,
 • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
 • moment wystawienia paragonu,
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki po zmianach od 1 maja 2019 r.,
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
 • paragon z NIP – sposoby postępowania w zależności od rodzaju kasy fiskalnej,
 • moment wystawienia raportu fiskalnego dobowego,
 • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
 • jak postąpić, gdy transakcja nie została zaewidencjonowana w kasie rejestrującej?
 • na kim ciąży odpowiedzialność z tytułu kks?,
 • jakie kary z tytułu kks grożą za nieewidencjonowanie sprzedaży lub niewydanie paragonu fiskalnego?,
 • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
 1. Zmiany w kasach rejestrujących w okresie Covid-19 oraz zmiany od lipca 2020 r.:
 • podstawy prawne zmian przepisów,
 • ważna zmiana w zakresie oświadczeń osób obsługujących kasy rejestrujące,
 • przeglądy techniczne kas w okresie Covid-19 – stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • ustawowa sankcja za brak przeglądu technicznego kasy rejestrującej,
 • terminy instalacji kas online dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej,
 • zmiany terminów instalacji kas online w związku z Covid-19 – planowane zmiany,
 • e-paragony – kogo dotyczą, w jakich kasach, od kiedy?
 • możliwość wystawiania paragonów lub faktur elektronicznych anulowanych,
 • do kiedy można stosować kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii?
 • paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
 • w 1 połowie 2020 r.,
 • w 2 połowie 2020 r,
 • od 2021 r.
 • planowane zmiany dotyczące kas wirtualnych:
 • podatnicy, którzy będą mogli stosować kasy wirtualne,
 • w jakich rodzajach działalności będzie można stosować kasy wirtualne.
 1. Zwolnienia przedmiotowe w ewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:
 • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • możliwość zastosowania zwolnienia w ewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży towarów?
 • sprzedaż środków trwałych a ewidencja w kasie rejestrującej.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: