Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kasy rejestrujące / Podatek VAT

Kasy rejestrujące w działalności gospodarczej. Zmiany w 2023 r.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących kas rejestrujących. W szczególności zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno- skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Omówione zostaną również zmiany w zakresie kas rejestrujących wprowadzone w 2023 r. dotyczące m.in. częściowej likwidacji kas z elektronicznym zapisem kopii, zmian w ewidencjach korekt, wprowadzeniu „hubu paragonowego”, czy też zmian wynikających z pakietu SLIM VAT3, w tym nowych wymogów ewidencyjnych przy wystawianiu faktur do paragonów.

Dodatkowo w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązują w 2023 r., w tym zapłata na konto lub kartą a zwolnienie z kas fiskalnych, czy też możliwość korzystania ze zwolnień z kas przy sprzedaży na rzecz pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Powadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:

 • na czyją rzecz wystawia się paragon?
 • bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
 • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
 • moment wystawienia paragonu,
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość – paragony elektroniczne,
 • wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
 • wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,
 • paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
 • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w JPK_VAT,
 • wystawianie faktur do paragonów z NIP,
 • ryzyko sankcji przy odliczaniu VAT z faktury za przejazd taksówką,
 • wykazywanie paragonów z NIP w JPK_V7,
 • termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
 • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
 • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.

2. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:

 • brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,
 • paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
 • terminy przeglądów technicznych,
 • przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,
 • fiskalizacja kasy,
 • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
 • kategorie kas online i zakres ich użytkowania.

3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2023 r.:

 • warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
 • zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
 • czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • objęcie od lipca 2022 r. obowiązkiem ewidencjonowania usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług,
 • zmiany w zakresie zwolnień z kas rejestrujących obowiązujące od stycznia 2022 r.,
 • kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?
 • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
 • potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,
 • obciążenie współpracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.

4. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r.:

 • zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
 • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.,
 • terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku,
 • jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
 • kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych,
 • uproszczenia zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
 • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych dokumentów niefiskalnych,
 • zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
 • zmiany w ewidencjach zwrotów reklamacji i oczywistych pomyłek,
 • taksówkarze, firmy transportowe, apteki mogą nabywać w 2023 r. kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.