Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kasy rejestrujące / KSeF i fakturowanie / Podatek VAT

Kasy rejestrujące w 2024 r. – uprawnienia, obowiązki, sankcje

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących kas rejestrujących. W szczególności zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno-skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.
Omówione zostaną również zmiany w zakresie kas rejestrujących wprowadzone w 2023 r. i 2024 r. dotyczące m.in. częściowej likwidacji kas z elektronicznym zapisem kopii, zmian w ewidencjach korekt, wprowadzeniu „hubu paragonowego”, czy też zmian wynikających z pakietu SLIM VAT 3, w tym nowych wymogów ewidencyjnych przy wystawianiu faktur do paragonów.
Dodatkowo w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązują w 2024 r., w tym zapłata na konto lub kartą a zwolnienie z kas fiskalnych, czy też możliwość korzystania ze zwolnień z kas przy sprzedaży na rzecz pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:
  • na czyją rzecz wystawia się paragon?
  • bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
  • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
  • moment wystawienia paragonu,
  • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
  • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
  • paragony elektroniczne i „hub paragonowy”,
  • wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
  • wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,
  • paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
  • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w JPK_VAT,
  • wystawianie faktur do paragonów z NIP,
  • wykazywanie paragonów z NIP w JPK_V7,
  • termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
  • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
  • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
  • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
 2. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:
  • brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,
  • paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
  • terminy przeglądów technicznych,
  • przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
  • sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,
  • fiskalizacja kasy,
  • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
  • kategorie kas online i zakres ich użytkowania.
 3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2024 r.:
  • warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
  • zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
  • czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • zmiany w zakresie zwolnień z kas rejestrujących obowiązujące od stycznia 2024 r.,
  • kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?
  • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
  • potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
  • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
  • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
  • fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,
  • obciążenie współpracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.
 4. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023-2024 r.:
  • zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
  • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej,
  • zbliżające się zmiany - terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą ,
  • jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
  • uproszczenia zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
  • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych dokumentów niefiskalnych,
  • zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
  • zmiany w ewidencjach zwrotów reklamacji i oczywistych pomyłek.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.