Strefa personalna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo cywilne

Karna i cywilna odpowiedzialność w spółkach z o.o.

Odpowiedzialność w spółkach ma różną podstawę prawną. Podstawową kwestią jest orientacja, w jakich okolicznościach ta odpowiedzialność jest ponoszona i na jakich zasadach. Aby zaistniała cywilna odpowiedzialność - konieczne jest zaistnienie kilku okoliczność. W przypadku natomiast karnej odpowiedzialność niewłaściwe działanie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.

Szkolenie odbywa się na case studies, które w prosty, przejrzysty i łatwy sposób pozwalają zrozumieć i zapamiętać te zależności.

Jest to wiedza dla każdej osoby z kadry managerskiej w spółkach z o.o.

Szkolenie obejmuje zmiany prawa, które weszły w życie w październiku 2022 r.

Co zyskasz?

 • umiejętność podejmowania odpowiednich i zgodnych z prawem działań w spółkach,
 • wiedzę kto, za co w spółce odpowiada oraz w jaki sposób i na kogo rozciąga się ta odpowiedzialność,
 • informacje czy Twój osobisty majątek jest bezpieczny,
 • możliwość dostosowania strategii w spółce w odniesieniu do poszczególnych typów odpowiedzialności,
 • informacje, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność karna kadry zarządzającej w spółkach i do jakiego działania zobowiązani są poszczególni członkowie zespołu,
 • wiedzę kto tak naprawdę w spółce ponosi odpowiedzialność karną i za co odpowiada prokurent,
 • znajomość czytania KRS.

Dla kogo:

 • Dla Menagerów.
 • Dla Dyrektorów - zwłaszcza finansowych.
 • Dla Kierowników.
 • Dla Księgowych.
 • Dla Prezesów Spółek.
 • Dla członków zarządów.
 • Dla Wspólników spółek.
 • Prokurentów.
 • Asystentów zarządów.
 • Przedsiębiorców.
 • Dyrektorów zarządów spółek.
 • CEO.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności w spółkach kapitałowych:

 • odpowiedzialność karna w spółkach,
 • zasady odpowiedzialność finansowej.

2. Odpowiedzialność cywilna przy prowadzeniu spraw spółki:

 • krąg osób ponoszących odpowiedzialność,
 • umowy w spółkach.

3. Możliwe warianty zwolnienia się z odpowiedzialności.

4. Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu w celu uzyskania korzyści majątkowej.

5. Typy przestępstw w Spółkach:

 • charakterystyka popełnianych przestępstw w spółkach,
 • omówienie przebiegu postepowania karnego.

6. Podstawy odpowiedzialności poszczególnych osób biorących udział w procesach decyzyjnych spółek.

7. Odpowiedzialność karna przy prowadzeniu spraw finansowych spółki.

8. Jakie aspekty wziąć pod uwagę w spółkach od X.2022 r.

Prowadzący:

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska


Prowadzi obsługę prawną spółek oraz JDG m.in w zakresie ochrony i strategii dla zarządów oraz ich odpowiedzialności. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych osobowych. Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 2015 roku, wcześniej przez 10 lat Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie m.in. w wydziale cywilnym i wydziale pracy. Wykładowca prawa na Politechnice Warszawskiej i Akademii Obrony Narodowej.

Absolwentka Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów w prasie biznesowej oraz branżowej.

Laureatka wielu konkursów i wyróżnień. W 2022 r. otrzymała m.in. Lidera Prawa w zakresie świadczonych usług. W 2021 r. została wyróżniona przez Forbes Women Polska jako Mistrzyni LinkedIn.

Prywatnie pasjonatka biznesowego podejścia do prawa.