Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo cywilne

Karna i cywilna odpowiedzialność w spółkach z o.o.

Odpowiedzialność w spółkach ma różną podstawę prawną. Podstawową kwestią jest orientacja, w jakich okolicznościach ta odpowiedzialność jest ponoszona i na jakich zasadach. Aby zaistniała cywilna odpowiedzialność - konieczne jest zaistnienie kilku okoliczność. W przypadku natomiast karnej odpowiedzialność niewłaściwe działanie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.
Szkolenie odbywa się na case studies, które w prosty, przejrzysty i łatwy sposób pozwalają zrozumieć i zapamiętać te zależności.
Jest to wiedza dla każdej osoby z kadry managerskiej w spółkach z o.o.
Szkolenie obejmuje zmiany prawa, które weszły w życie w październiku 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności w spółkach kapitałowych: odpowiedzialność karna w spółkach, zasady odpowiedzialność finansowej.
  2. Odpowiedzialność cywilna przy prowadzeniu spraw spółki: krąg osób ponoszących odpowiedzialność, umowy w spółkach.
  3. Możliwe warianty zwolnienia się z odpowiedzialności.
  4. Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu w celu uzyskania korzyści majątkowej.
  5. Typy przestępstw w Spółkach: charakterystyka popełnianych przestępstw w spółkach, omówienie przebiegu postepowania karnego.
  6. Podstawy odpowiedzialności poszczególnych osób biorących udział w procesach decyzyjnych spółek.
  7. Odpowiedzialność karna przy prowadzeniu spraw finansowych spółki.
  8. Jakie aspekty wziąć pod uwagę w spółkach od X.2022 r.

Prowadzący:

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Prowadzi obsługę prawną spółek oraz JDG m.in w zakresie ochrony i strategii dla zarządów oraz ich odpowiedzialności. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych osobowych. Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 2015 roku, wcześniej przez 10 lat Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie m.in. w wydziale cywilnym i wydziale pracy. Wykładowca prawa na Politechnice Warszawskiej i Akademii Obrony Narodowej.
Absolwentka Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów w prasie biznesowej oraz branżowej.
Laureatka wielu konkursów i wyróżnień. W 2022 r. otrzymała m.in. Lidera Prawa w zakresie świadczonych usług. W 2021 r. została wyróżniona przez Forbes Women Polska jako Mistrzyni LinkedIn.
Prywatnie pasjonatka biznesowego podejścia do prawa.