Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Jednolity Plik Kontrolny / JPK VAT

JPK po zmianach w 2021 r. – nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur

Zapraszamy Państwa na praktyczne i profesjonalne szkolenie podatkowe z zakresu JPK_V7, e-faktur i weryfikacji rozliczeń podatkowych w skali makro - uwzględniające najnowsze zmiany na 2021 r. Szkolenie obejmuje szczegółową analizę nowelizacji oraz głęboko odnosi się do najczęstszych bieżących problemów związanych z przygotowywaniem i wysyłką JPK. Nowelizacja wywoła skutki już od kwietnia 2021 r.!

Adresatami spotkania są biura rachunkowe, główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy i miłośnicy prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część 1. Ważne zmiany w JPK_V7 na 2021 r.:

1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK - istota i założenia.
2. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

a. Obowiązkowe MPP.
b. Nieobowiązkowe MPP.
c. Korekty.

3. Zamiany w zakresie TP:

a. Dlatego wprowadzone zostały zmiany w oznaczeniu „TP"?
b. Progi kwotowe.
c. Zakresy powiązań.
d. Powiązania z JST i Skarbem Państwa.

4. Co się zmieni w raportowaniu faktur uproszczonych?

a. Definicja faktury uproszczonej.
b. Zakres danych podlegających raportowaniu.
c. Bilety jednorazowe, przejazdy autostradami.

5. GTU:

a. Liczne zmiany przedmiotowe - analiza nowelizacji i przykłady.
b. Dorobek interpretacyjny.

6. Zakres czasowy zmian:

a. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?
b. Czy podatnicy zdążą dostosować systemy informatyczne do zmienionych przepisów?

Część 2. Bieżące wyzwania i problemy interpretacyjne z zakresu JPK:

7. Analiza kodów w zakresie transakcji sprzedaży:

a. Kody CN, PKWIU.
b. Transakcje międzynarodowe.
c. Dokumenty wewnętrzne.
d. Wątpliwości interpretacyjne.

8. Analiza kodów w zakresie transakcji zakupu:

a. Kody transakcji nabycia.
b. Prezentacja WNT, import usług.
c. Mechanizm podzielonej płatności.
d. Metoda kasowa.

9. Korygowanie pliku JPK:

a. Zasady dokonywania korekt plików JPK.
b. Czynny żal - czy potrzebny?

10. Sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK:

a. Sankcje karnoskarbowe.
b. Sankcje podatkowe.

Część 3. Centralny Rejestr Faktur i e-faktura:

11. E-faktura:

a. Dla kogo?
b. Od kiedy?
c. Na jakich zasadach?
d. Jak się przygotować?

12. Wybór e-faktury przez sprzedawcę - skutki podatkowe:

a. Zakres danych.
b. Sposób wysyłki i przechowywania faktur sprzedażowych.

13. Wybór e-faktury przez kontrahenta - skutki podatkowe:

a. Sposób pobrania i przechowywania faktur zakupowych.
b. Zakres obowiązków podatkowych i rachunkowych.

14. Zasady weryfikacji e-faktur przez organy podatkowe.
15. Zasady i terminy wejścia w życie regulacji.
16. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: