Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Jak zarządzać różnorodnością, budować zintegrowane zespoły jedocześnie tworząc przyjazne środowisko pracy

Twój zespół nie jest homogeniczny.
Zatrudniasz różne pokolenia i zastanawiasz się jak zarządzać efektywnie ich potencjałem, nie powodując konfliktów?
A może w Twojej firmie lub dziale masz wyzwanie związane z różnorodnością płci?
Wielu managerów stoi przed wyzwaniem zróżnicowanych wiekowo, płciowo, narodowościowo czy etnicznie zespołów. Bywa, że jest to wielka przewaga konkurencja, ale równie często zdarza się tak, że jest to konfliktogenna sytuacja.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest diversity & inclusion (różnorodność i włączanie).
  2. Jak zarządzać różnorodnością płci, wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego czy różnic kulturowych.
  3. Case study zespołów różnorodnych płciowo (kobiety w “męskich zespołach”, mężczyźni w “kobiecych zespołach”).
  4. Case study zespołów różnorodnych ze względu na pochodzenie (na przykładzie ostatnich wydarzeń na linii Rosja - Ukraina).
  5. Case study zespołów różnorodnych ze względu na wiek (różnice pokoleniowe).
  6. Każdy z case study będzie zawierał opis sytuacji typowych oraz strategię jakie możemy obrać na zarządzanie zróżnicowanym zespołem i włączanie/integrację.

Prowadzący:

Anna Jarosławska

Anna Jarosławska

Doradza firmom w budowaniu efektywnego biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą i obsługą Klienta. Uwielbia optymalizować procesy, a certyfikacje coachingową ICF wykorzystuje we wspieraniu C-Level w lepszym zarządzaniu. Uwielbia łączyć wiedzę o ludziach z twardymi wskaźnikami biznesowymi. Poza pracą jest szczęśliwą mamą, a wolny czas spędza praktykując mindfulness.