Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Jak wypowiadać umowę o pracę i na co uważać?

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może wydawać się jedną z najprostszych czynności kadrowych, jednak niestety ilość toczących się procesów sądowych w tym zakresie pokazuje, jak złożona jest to kwestia.
Dodatkowo pozostaje to wciąż jednym z kluczowych wątków w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie Państwo zapoznani z zasadami rozwiązywania umów o pracę. Pozwoli to na bezpieczne wypowiedzenie umów w Państwa firmie, a tym samym zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ostatnie zmiany w zwalnianiu pracowników:
  • Kiedy trzeba podać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Czy wypowiedzenie umowy na okres próbny należały uzasadnić?
  • Wypowiedzenia jakich umów trzeba skonsultować ze związkiem zawodowym?
  • Czy pracownik, któremu wypowiedziano umowę może być zostać przywrócony do pracy?
  • Jak zmienił się zakres ochrony kobiet w ciąży i na urlopach związanych z rodzicielstwem?
  • W jakich nowych sytuacjach pojawił się zakaz wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Jak zmieniły się zasady powrotu do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem i jak to wpłynie na możliwość zwolnienia pracownika?
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę:
  • Jakie są wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
  • Jak należy prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
  • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
  • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
  • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
  • Jak liczyć 3 miesiące ciąży z punktu widzenia obowiązku przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu?
  • Kiedy osoba powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim może być dopuszczona na równorzędne stanowisko?
  • Czy przyczyna wypowiedzenia musi istnieć w dacie jego składania, czy może być przyszła?
  • Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje i jaki ma na to wpływ długotrwała choroba pracownika?
  • Czy należy cofnąć wypowiedzenie, jeśli w jego trakcie kobieta zajdzie w ciążę?
  • Czy łapówka kontrolowana może przyczynić się do zwolnienia pracownika?
  • W jakich przypadkach sąd pracy może zobowiązać pracodawcę do zatrudniania pracownika na czas procesu?
  • Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie przyszłe, które nastąpi w okresie wypowiedzenia?
  • Czy brak efektywności pracownika jako przyczynę wypowiedzenia należy rozważać w kontekście wieku i stażu pracownika w firmie?
  • Czy niewłaściwa organizacja pracy przez pracodawcę może podważyć przyczynę wypowiedzenia umowy w postaci utraty zaufania do pracownika?
  • Czy utrata zaufania do managera może wynikać z odmiennych wizji prowadzenia spraw spółki?
  • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
  • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.