Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Jak myśleć kreatywnie i jak pobudzić kreatywność w zespole

Nie zawsze łatwo obudzić w sobie kreatywność, a jeszcze trudniej zrobić to u innych ludzi. Tymczasem skuteczny manager musi potrafić i jedno, i drugie.
Przyzwyczajamy się do procedur, schematów, standardów. Procesy stają się coraz bardziej skomplikowane. To często utrudnia wygenerowanie nowych pomysłów.
Trzeba wiedzieć, jak spojrzeć inaczej niż do tej pory, jak zmienić podejście – u siebie i u pracowników. Patrzeć szeroko, uwzględniając inne perspektywy, z kreatywnym podejściem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Doświadczanie pobudzenia kreatywnego myślenia.
  2. Kreatywność - praca mózgu.
  3. Narzędzia pobudzające kreatywność.
  4. Metody nieszablonowego myślenia.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny


Trener biznesu, coach, mentor, doradca, wieloletni manager-praktyk zarządzania zespołami.

Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET.

Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

Certyfikowany konsultant badania Ocena 360⁰.

Przez ponad 25 lat w zarządzaniu zespołami praktykowała coaching managerski budujący zaangażowanie pracowników.

Zdobyła solidne 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zakupami, łańcuchem dostaw, logistyką w firmach krajowych oraz globalnych (m.in. Orange, Polkomtel, Pesa, United Distillers). W firmach tych rozwijała swój warsztat managerski oraz zbudowała sprawnie działające, stabilne i dobrze zmotywowane zespoły. Wie, jak stworzyć dobrze działające procesy zakupowe i zespół profesjonalnych, kompetentnych kupców.

Od 10 lat działa na rynku rozwoju i szkoleń. Prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej, managerów z kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem zespołami, a także szkolenia z zakresu zakupów. Łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką rozwoju umiejętności i przekazywania wiedzy.

Jest autorką metody rozwojowej EFFECT® (E – Estimate your Talens, F – Find your Aspiration, F – Focus on Development/Growth/Evolution, E – Extend Perspective, C – Create Opportunities, T – Take the Lead)

Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.