Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: PIT / VAT

Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT – podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych

Niniejsze szkolenie ma celu pokazanie podobieństw i różnic między trzema ustawami: o rachunkowości, o podatku dochodowym oraz o podatku VAT. Te same dokumenty są ujmowane w odmiennych momentach w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych. Mając w ręku np. fakturę zakupu musimy wiedzieć, kiedy odliczyć podatek VAT, czy dokumentuje ona koszt podatkowy i kiedy on powstaje, jakiego roku obrotowego dotyczy? Czy zatem można uprościć pracę księgowego, które różnice można zniwelować, a na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień mierzą się z prawem podatkowym: pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych.

Uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ewidencje, które przedsiębiorca musi prowadzić:

  • zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
  • zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

2. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie przychodów:

  • różny moment powstania obowiązku podatkowego - kiedy mamy obrót VAT a kiedy przychód podatkowy,
  • zaliczki w VAT - moment ewidencjonowania, faktury „domiarowe”,
  • zaliczki w podatku dochodowym - jak udokumentować sprzedaż, która wcześniej została zaewidencjonowana fakturą zaliczkową,
  • paragony fiskalne a koszty podatkowe.

3. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie kosztów:

  • kiedy VAT naliczony lub należny może być kosztem podatkowym,
  • moment księgowania kosztów, w tym dla sprzedaży refakturowanej,
  • czy wydatki nie stanowiące kosztu mają wpływ na prawo odliczenia VAT?

4. Faktury korygujące - moment rozliczenia w ewidencji VAT (zmiany od 2021 r.) i w podatku dochodowym.

5. Rozliczanie proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT po zakończeniu roku - skutki w podatku dochodowym.

6. Jak wyceny bilansowe oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wpływają na VAT i podatek dochodowy.

7. Sprzedaż środka trwałego - skutki w rozliczeniu VAT i podatku dochodowego (przykład z samochodem osobowym).

8. Ulga na złe długi - czym się różnią zasady ustawy VAT od podatku dochodowego?

9. Dokumentowanie darowizn oraz innych nieodpłatnych świadczeń nie związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

10. Wydatki na reprezentację oraz prezenty dla kontrahentów - rozliczenie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowadzący: