Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT / Podatek VAT

Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT – podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych

Niniejsze szkolenie ma celu pokazanie podobieństw i różnic między trzema ustawami: o rachunkowości, o podatku dochodowym oraz o podatku VAT. Te same dokumenty są ujmowane w odmiennych momentach w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych. Otrzymując fakturę zakupu musimy wiedzieć, kiedy odliczyć podatek VAT, czy dokumentuje ona koszt podatkowy i kiedy on powstaje, jakiego roku podatkowego dotyczy? Pojawienie się faktur ustrukturyzowanych wpłynie na moment powstania obowiązku VAT a przede wszystkim na moment nabycia prawa do odliczenia podatku. Czy zatem można uprościć pracę księgowego, które różnice można zniwelować, a na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych:
  • faktury,
  • rachunki
  • paragony.
 2. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie przychodów:
  • różny moment powstania obowiązku podatkowego - kiedy mamy obrót VAT a kiedy przychód podatkowy, z uwzględnieniem faktur ustrukturyzowanych,
  • zaliczki w VAT - moment ewidencjonowania, faktury „domiarowe”,
  • zaliczki w podatku dochodowym - jak udokumentować sprzedaż, która wcześniej została zaewidencjonowana fakturą zaliczkową.
 3. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie kosztów:
  • kiedy VAT naliczony lub należny może być kosztem podatkowym, z uwzględnieniem faktur ustrukturyzowanych,
  • moment księgowania kosztów, w tym dla sprzedaży refakturowanej,
  • czy wydatki nie stanowiące kosztu mają wpływ na prawo odliczenia VAT?
  • paragony fiskalne a koszty podatkowe.
 4. Faktury korygujące - moment rozliczenia w ewidencji VAT i w podatku dochodowym w przykładach.
 5. Kursy walut - zasady wyceny, faktury korygujące.
 6. Prezenty dla kontrahentów - kiedy są kosztem podatkowym, jak rozliczać ich zakup i wydanie w ewidencjach VAT.
 7. Niektóre świadczenia pracownicze - zasady odliczania podatku VAT i uznawania za koszty firmowe.
 8. Rozliczanie proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT po zakończeniu roku - skutki w podatku dochodowym.
 9. Planowane zmiany w prawie podatkowym.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.