Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Podatek PIT / Podatek VAT

Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT – podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych

Niniejsze szkolenie ma celu pokazanie podobieństw i różnic między trzema ustawami: o rachunkowości, o podatku dochodowym oraz o podatku VAT. Te same dokumenty są ujmowane w odmiennych momentach w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych. Mając w ręku np. fakturę zakupu, musimy wiedzieć, kiedy odliczyć podatek VAT, czy dokumentuje ona koszt podatkowy i kiedy on powstaje, jakiego roku obrotowego dotyczy? Czy zatem można uprościć pracę księgowego, które różnice można zniwelować, a na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień mierzą się z prawem podatkowym: pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ewidencje, które przedsiębiorca musi prowadzić:

  • zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
  • zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

2. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie przychodów:

  • różny moment powstania obowiązku podatkowego - kiedy mamy obrót VAT a kiedy przychód podatkowy,
  • zaliczki w VAT - moment ewidencjonowania, faktury „domiarowe”,
  • zaliczki w podatku dochodowym - jak udokumentować sprzedaż, która wcześniej została zaewidencjonowana fakturą zaliczkową,
  • paragony fiskalne a koszty podatkowe.

3. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie kosztów:

  • kiedy VAT naliczony lub należny może być kosztem podatkowym moment księgowania kosztów, w tym dla sprzedaży refakturowanej, czy wydatki niestanowiące kosztu mają wpływ na prawo odliczenia VAT?

4. Faktury korygujące - moment rozliczenia w ewidencji VAT i w podatku dochodowym.

5. Kursy walut - zasady wyceny, różnice kursowe.

6. Prezenty dla kontrahentów - kiedy są kosztem podatkowym, jak rozliczać ich zakup i wydanie w ewidencjach VAT.

7. Niektóre świadczenia pracownicze - zasady odliczania podatku VAT i uznawania za koszty firmowe.

8. Rozliczanie proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT po zakończeniu roku - skutki w podatku dochodowym.

9. Planowane zmiany w prawie podatkowym.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.