Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Inteligencja emocjonalna managera

Dziś manager w swojej roli mierzy się z coraz większymi wymaganiami. Z ciągle zmieniającymi się celami i priorytetami ze strony firmy oraz z różnymi potrzebami i oczekiwaniami ze strony pracowników. Tym, co pozwala managerom sprawnie radzić sobie z tymi wyzwaniami jest umiejętność budowania silnego, zmotywowanego i lojalnego zespołu, który dzięki efektywnej współpracy osiąga wyznaczane cele i jednocześnie zaspokaja indywidualne potrzeby rozwoju, autonomii i wpływu.
Co pomaga budować i rozwijać takie zespoły? Inteligencja emocjonalna managera.
Poza wiedzą merytoryczną, doświadczeniem czy twardymi kompetencjami, na skuteczność w pracy managera wpływa wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna. Pozwala budować konstruktywne relacje z zespołem, wspiera w rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu stresu, motywowaniu czy podejmowaniu decyzji. Stanowi kluczowy element, który ma wpływ na poczucie zadowolenia pracowników w organizacji. Co ważne, inteligencja emocjonalna to umiejętność, więc można ją rozwijać, trenować i wzmacniać. Jak to robić? Dowiesz się tego podczas szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna - 4 komponenty: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna – empatia, zarządzanie relacjami.
 2. Inteligencja emocjonalna JA - lider. Rozwój samoświadomość i samokontroli jako bazowy krok w rozwoju inteligencji emocjonalne:
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych nastrojów, emocji, impulsów oraz rozumienia ich wpływu na innych.
  • Świadomość jak nastrój i zachowania lidera wpływa na nastrój i zachowania pracowników.
  • Trenowanie umiejętności panowania nad własnymi impulsami i nastrojami oraz zmiany ich kierunku na konstruktywny i wspierający współpracę.
 3. Inteligencja emocjonalna w relacji Lider - zespół. Rozwój empatii i umiejętności społecznych, jako sposób na budowanie relacji z zespołem, opartych na zaufaniu, otwartości i współodpowiedzialności za jakość współpracy:
  • Rozwijanie zdolności rozumienia emocjonalnej natury innych. Uwrażliwianie na ich perspektywę.
  • Rozumienie emocji innych jako sposób na świadome odpowiadanie na ich potrzeby, kierowanie innymi, wzmacnianie ich zaangażowania, łagodzenie konfliktów.

Prowadzący:

Katarzyna Nawrocka

Katarzyna Nawrocka

Trenerka biznesu, coach, certyfikowana konsultantka PRISM Brain Mapping oraz coach Mocnych Stron CliftonStrengths®. Absolwentka Wydziału Psychologii UW, szkoły trenerów, coachów,

oraz 2-letniego studium Nonviolent communication.

Specjalizuje się w tematyce przywództwa, budowania motywującego środowiska pracy, kultury feedbacku, asertywnego wyrażania siebie i empatycznego komunikowania się oraz train the trainers.

Ma ugruntowaną wiedzę i kompetencje w „miękkich” obszarach zarządzania organizacją oraz rozwoju osobistego. Doświadczenie zawodowe buduje od 17 lat.

No co dzień wspiera organizacje, liderów i zespoły. Konsultuje, tworzy i wdraża strategie rozwojowe, które pomagają firmom rozwijać potencjał kadry menedżerskiej, podnosić ich efektywność i realizować cele biznesowe. Wspiera menedżerów w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału. Prowadzi szkolenia, coachingi oraz facylituje warsztaty, które umożliwiają im zdefiniować i świadomie rozwijać konkretne zachowania oraz kształtować pożądane postawy. Umacnia ich w poczuciu wpływu i przejmowaniu odpowiedzialności za to, jak kształtują i ukierunkowują swoje działania.