Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Informacja zwrotna na co dzień

Umiejętność przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej nie jest prosta. Często zdarza się, że managerowie z różnych przyczyn jej unikają lub stosują rzadko.
Tymczasem, jeśli feedbacku nie ma, to taka sytuacja zwiększa frustrację i niepewność w zespole. Skutkiem tego jest spadek motywacji i gorsze wyniki pracy.
Umiejętnie i regularnie przekazywana informacja zwrotna pozwala na rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników i tym samym wpływa na wzrost ich zaangażowania oraz znacznie lepsze efekty pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest informacja zwrotna.
  2. Co jest potrzebne, żeby umiejętnie dawać feedback.
  3. Korzyści kultury informacji zwrotnej w firmie.
  4. Jak mózg ludzki reaguje na feedback.
  5. Jak postępować z pracownikami, którzy boją się feedbacku.
  6. Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  7. Narzędzia do udzielania informacji zwrotnej (FUKO, GOLD, CONNECT).
  8. Pułapki feedbacku.
  9. Koncepcja feedforward.