Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Informacja zwrotna, która działa

Umiejętność przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej nie jest prosta. Często zdarza się, że managerowie z różnych przyczyn jej unikają lub stosują rzadko.
Tymczasem, jeśli feedbacku nie ma, to taka sytuacja zwiększa frustrację i niepewność w zespole. Skutkiem tego jest spadek motywacji i gorsze wyniki pracy.
Umiejętnie i regularnie przekazywana informacja zwrotna pozwala na rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników i tym samym wpływa na wzrost ich zaangażowania oraz znacznie lepsze efekty pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest informacja zwrotna.
  2. Co jest potrzebne, żeby umiejętnie dawać feedback.
  3. Korzyści kultury informacji zwrotnej w firmie.
  4. Jak mózg ludzki reaguje na feedback.
  5. Jak postępować z pracownikami, którzy boją się feedbacku.
  6. Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  7. Narzędzia do udzielania informacji zwrotnej (FUKO, GOLD, CONNECT).
  8. Pułapki feedbacku.
  9. Koncepcja feedforward.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny

Trener biznesu, coach, mentor, doradca, wieloletni manager-praktyk zarządzania zespołami.
Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET.
Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC).
Certyfikowany konsultant badania Ocena 360⁰.
Przez ponad 25 lat w zarządzaniu zespołami praktykowała coaching managerski budujący zaangażowanie pracowników.
Zdobyła solidne 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zakupami, łańcuchem dostaw, logistyką w firmach krajowych oraz globalnych (m.in. Orange, Polkomtel, Pesa, United Distillers). W firmach tych rozwijała swój warsztat managerski oraz zbudowała sprawnie działające, stabilne i dobrze zmotywowane zespoły. Wie, jak stworzyć dobrze działające procesy zakupowe i zespół profesjonalnych, kompetentnych kupców.
Od 10 lat działa na rynku rozwoju i szkoleń. Prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej, managerów z kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem zespołami, a także szkolenia z zakresu zakupów. Łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką rozwoju umiejętności i przekazywania wiedzy.
Jest autorką metody rozwojowej EFFECT® (E – Estimate your Talens, F – Find your Aspiration, F – Focus on Development/Growth/Evolution, E – Extend Perspective, C – Create Opportunities, T – Take the Lead)
Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.