Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne w ujęciu prawnym i podatkowym

Fundacje rodzinne to nowość w polskim systemie prawnym i podatkowym od 2023 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie przedstawiające założenia oraz korzyści płynące dla firm rodzinnych z możliwości wykorzystania w strukturach właścicielskich i biznesowych tej nowej instytucji.

Szkolenie składa się z dwóch bloków: prawnego, podczas którego omówione będą zagadnienia obejmujące kwestie związane z założeniem fundacji, istotnych ról decyzyjnych, jej struktury organizacyjnej oraz rodzaju działalności, jaką można prowadzić w ramach fundacji.

Część druga to analiza aspektów podatkowych dla fundacji, beneficjentów oraz spadkobierców firm rodzinnych.

Przewidziano także czas na pytania uczestników.

Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorców, biur rachunkowych, właścicieli firm rodzinnych planujący sukcesję biznesu, pracownicy działów księgowych i finansowych w firmach rodzinnych, prawników i doradców podatkowych.

I część szkolenia | 09:00 - 12:00 | Prowadzący: Paweł Kobierzewski
II część szkolenia | 12:00 - 15:00 | Prowadząca: dr Ewelina Skwierczyńska

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I. Prawne aspekty powołania i funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Prowadzący: Paweł Kobierzewski

1. Zasady tworzenia fundacji:

a. Omówienie możliwej konstrukcji statutu fundacji i kluczowych zapisów.
b. Statut - jako konstytucja rodziny.
c.  Rejestracja fundacji rodzinnej.

2. Wyposażenie fundacji rodzinnej w aktywa:

a. Zasady i możliwości wniesienia poszczególnych klas aktywów do majątku fundacji.
b. Proponowane rozwiązania praktyczne zwiazane z wkomponowaniem fundacji do aktualnej struktury prowadzonego biznesu.

3. Organy fundacji:

a. Rola poszczególnych organów fundacji i ich kompetencje.
b. Omówienie sugerowanego ładu korporacyjnego jaki należy wprowadzić w fundacji.
c. Zasady i możliwości wprowadzania do fundacji nowych beneficjentów.

4. Bieżące zarządzanie fundacją rodzinną:

a. Prawne warunki wypłaty środków przez fundację.
b. Rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej.
c. Likwidacja fundacji rodzinnej.

Część II. Polska fundacja rodzinna w aspekcie podatkowym.

Prowadząca: dr Ewelina Skwierczyńska

1. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej:

a. Istota podatkowa.
b. Zakres korzyści.
c. Cele podatkowe.

2. Przekazanie majątku rodzinnego fundacji - skutki podatkowe:

a. PIT.
b. CIT.
c. VAT.
d. Fundatorzy a podatki.

3. Preferencyjne opodatkowanie fundacji:

a. Zakres zwolnień podatkowych.
b. Ryzyka.
c. Ocena indywidualnej opłacalności FR.
d. Działalność podstawowa i działalność niedozwolona - aspekty podatkowe.

4. Opodatkowanie beneficjentów fundacji:

a. Kim jest beneficjent?
b. Czym jest świadczenie dla beneficjenta?
c. Stawki podatkowe.
d. Zakres zwolnień i preferencji.
e. Obowiązki płatnika.

5. Fundacja rodzinna a green taxes:

a. Kolizja ulg i zwolnień.
b. Estoński CIT.
c. Reżim holdingowy.
d. Ulgi prowzrostowe.

6. Fundacja rodzinna w praktyce podatkowej.

7. Likwidacja FR a podatki.

8. Fundacja rodzinna a „estoński CIT” i „spółka holdingowa”.

9. Praktyczne przykłady wykorzystania instytucji fundacji rodzinnej.

Prowadzący:

Paweł Kobierzewski

Paweł Kobierzewski


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.