Czas trwania: 18 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

First Time Manager – kurs rozwoju kariery dla nowych managerów (Szkolenie 6-dniowe)

Szkolenie zapewni Ci kompleksowe przygotowanie do objęcia roli managera, integrując dotychczasowe doświadczenie specjalistyczne oraz teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do skutecznego zarządzania zespołem i osiągania celów biznesowych.
Udział w warsztacie podniesie Twoją pewność siebie w roli młodego stażem managera, udoskonali umiejętność komunikacji i nauczy reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pozwoli Ci rozwinąć i utrzymać zespół ludzi zaangażowanych, zmotywowanych i zadowolonych ze współpracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program 1 dzień: 07.10.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Fundamenty przyszłego managera

Nauczysz się rozpoznawać szanse i zagrożenia, z jakimi zetkniesz się jako lider, robić analizę mocnych i słabych obszarów swoich zawodowych umiejętności a także interpretować sytuacje biznesowe na podstawie liczb i faktów.

 1. Moje mocne strony jako specjalisty, jak je wykorzystać na stanowisku managera - określenie na kole kompetencji lub skali.
  • Zrozumienie branży i dziedziny, w której pracuję.
  • Umiejętność analizy danych i podejmowania decyzji opartych na faktach.
  • Zarządzanie projektem i/lub operacjami w sposób efektywny i produktywny.
  • Znajomość technologii stosowanych w danej dziedzinie i umiejętność ich wykorzystania.
 2. Sporządzenie listy silnych stron.
  • Świadomość mocnych stron specjalisty.
  • Określenie, w jaki sposób mocne strony mogą wesprzeć zespół i poszczególnych pracowników na różnych etapach rozwoju.
 3. Dyskusja, jak wykorzystać mocne strony we wdrażaniu pracowników i realizacji celów organizacji oraz unikaniu problemów z jakością i powierzonymi zadaniami.
  • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej w planowaniu i realizacji.
  • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej w zarządzaniu jakością.

Program 2 dzień: 21.10.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Budowanie przywództwa i motywacji

W trakcie tego spotkania rozwiniesz umiejętności przywódcze, takie jak delegowanie, motywowanie zespołu czy feedback. Określisz swoje granice. Poznasz podstawy leadershipu, dowiesz się jak odkrywać i rozwijać talenty i umiejętności członków zespołu a tym samym umacniać swój zespól.

 1. Kompetencje przywódcze / liderskie.
  • Umiejętność motywowania i inspirowania pracownika - podstawowe teorie motywacji.
  • Skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności.
  • Ocena pracownika, feedback bez krytyki.
  • Trójkąt managerski - moje wartości jako lidera/ zarządzanie poprzez wartości.
 2. Rozpoznawanie, rozwój talentów i umiejętności członków zespołu – dyskusja.
  • Ocena rozwoju pracownika metodą KASH :postawa, umiejętności, wiedza i nawyki.
  • Rola testów, ocen i planowania w rozwoju pracowników.
  • Znajomość i wykorzystanie ścieżek rozwojowych w organizacji.

Program 3 dzień: 04.11.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Zaangażowanie i zaufanie w zespole

Na tym spotkaniu zdobędziesz bardzo ważną umiejętność – nauczysz się jak zbudować zaangażowany zespół, realizujący cele w oparciu o dobrą współpracę z liderem, motywację i zaufanie.

 1. Budowanie i rozwój zespołu.
  • Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda.
  • Budowanie zaangażowania w zespole.
  • Budowanie zaufania i relacji z członkami zespołu - unikanie barier wg Lencioniego.
  • Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.
 2. Analiza postaw managerskich w trudnych sytuacjach zespołowych - studia przypadków, ćwiczenia.

Program 4 dzień: 18.11.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Sekrety skutecznej komunikacji

W trakcie tego spotkania skupimy się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Pokażemy Ci jak skutecznie słuchać, jasno i klarownie komunikować cele oraz rozwiązywać konflikty, co jest kluczowe dla efektywnej pracy z zespołem.

 1. Komunikacja.
  • Umiejętność słuchania i zrozumienia potrzeb członków zespołu.
  • Klarowne i skuteczne komunikowanie celów, oczekiwań i informacji.
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
  • Umiejętność do prezentowania swoich pomysłów i decyzji w sposób przekonujący.
 2. Ćwiczenia z umiejętności słuchania, rozwiazywania konfliktów i empatycznej komunikacji.
  • „Role play” wybranych sytuacji managerskich.
  • Ćwiczenie komunikatu w stylu NVC.

Program 5 dzień: 02.12.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Strategie biznesowe i planowanie

Podczas tego spotkania nauczysz się strategicznego planowania, analizy trendów rynkowych oraz dostosowania do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Będziesz potrafił kreować i realizować strategię zarządzania zespołem zgodnie z celami organizacji.

 1. Kompetencje strategiczne.
  • Zrozumienie celów organizacji i umiejętność ich przekładania na strategię działania.
  • Umiejętność planowania długoterminowego oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmian.
  • Analiza trendów rynkowych i konkurencji oraz podejmowanie działań odpowiednich dla zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 2. Zrobienie analizy SWOT dla rozwoju zespołu - dyskusja.

Program 6 dzień: 16.12.2024 r., 09:00-12:00
Tytuł: Holistyczny rozwój managera

Po tym spotkaniu będziesz wiedział jak zaplanować własną karierę managerską, biorąc pod uwagę najważniejsze obszary rozwoju i życia człowieka oraz jak określić indywidualne priorytety w rozwoju zawodowym i osobistym. Pokażemy Ci wieloaspektowość kariery managerskiej, co pozwoli Ci na lepsze planowanie rozwoju własnego i Pracowników.

 1. Wprowadzenie i omówienie holistycznego podejścia do planowania kariery i życia osobistego.
 2. Omówienie obszarów, w których odbędzie się planowanie oraz określanie celów (każdy indywidualnie) do każdego obszaru.
  • Ja.
  • Rozwój zawodowy.
  • Rozwój osobisty.
  • Rodzina i przyjaciele.
  • Związki.
  • Pieniądze.
  • Sława /Uznanie.
  • Wizerunek w mediach.
 3. Ćwiczenia w określaniu najważniejszych celów rozwojowych krótko i długoterminowych.
 4. Podsumowanie całego warsztatu.

Prowadzący:

Joanna Stocka-Prusaczyk

Joanna Stocka-Prusaczyk

Jako Leadership Coach od ponad 20 lat pomaga biznesom i osobom prywatnym w skutecznym rozwoju. Łączy w sobie empatię oraz nadzwyczajną skuteczność dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej w trakcie pracy w międzynarodowych korporacjach oraz nieustannemu szkoleniu się i doskonaleniu. Doskonale zna problemy, z jakimi mierzą się liderzy, managerowie, osoby na stanowiskach C-level – tak ze strony ludzi, jak ze strony organizacji. Doskonale rozumie problemy i kryzysy, jakie przechodzą oni, a także ich ludzie. Sama wszak budowała własne zespoły od zera, jak również wyciągała je z dolnych miejsc w rankingach na topowe. Ogromną radość sprawia jej towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju i obserwowanie jego sukcesów. Managerowie, z którymi pracowała, mogą pochwalić się wspaniałymi zespołami ludzi, którzy dokładnie wiedzą, jak osiągać cele finansowe oraz jak wesprzeć firmę w coraz szybszym rozwoju.