Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatki branżowe

Fakturowanie w 2024 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w ostatnim okresie, w tym w zakresie przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jego zastosowanie w podmiocie medycznym jako wystawiającym i otrzymującym faktury.
  • Jakie są terminy wystawiania faktur w KSeF?
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Anulowanie faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych.
  • Błędy w fakturowaniu w KSeF.
 2. Faktury korygujące wystawiane i otrzymywane przez podmiot medyczny:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - uzgodnienie i spełnienie warunków, kryterium przyczyny korekty.
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy - korekta niezależna od faktury korygującej.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych - badania kliniczne.
 3. Noty korygujące, czy przestaną istnieć od lipca 2024:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
  • Czy nota korygująca trafia do KSeF?
 4. Zmiany w zakresie fakturowania, zaliczek i korekt, w tym rozliczenia z NFZ.
 5. Wydłużenie terminu stosowania mechanizmu MPP o 3 lata, zasady fakturowania MPP w KSeF.
 6. Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane w podmiocie medycznym: metoda kasowa, odwrotne obciążenie przy usługach badań klinicznych, procedura VAT marża - sprzedaż używanego sprzętu medycznego, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE.
 7. Kasa rejestrująca w podmiocie medycznym a KSeF:
  • E-paragony i ich stosowanie w podmiotach medycznych.
  • Obowiązki użytkownika kasy.
  • Terminale płatnicze a kasa fiskalna.
  • Faktury do paragonów.
  • Zwolnienia z kas fiskalnych możliwe do zastosowania przez podmiot medyczny.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.