Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki branżowe

Fakturowanie w 2024 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w ostatnim okresie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady fakturowania w 2024 roku:
  • Jakie są terminy wystawiania faktur podmiocie medycznym?
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Anulowanie faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych- import usług, WNT oraz sprzedaż np.
  • Błędy w fakturowaniu.
 2. Faktury korygujące wystawiane i otrzymywane przez podmiot medyczny:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy – uzgodnienie i spełnienie warunków, kryterium przyczyny korekty.
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy – korekta niezależna od faktury korygującej.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych – badania kliniczne.
  • Rozliczenia z NFZ.
 3. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
  • Czy nota korygująca będzie zniesiona?
 4. Zmiany w zakresie fakturowania, zaliczek i korekt, w tym rozliczenia z NFZ.
 5. Zasady stosowania mechanizmu MPP.
 6. Przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane w podmiocie medycznym:
  • metoda kasowa,
  • odwrotne obciążenie przy usługach badań klinicznych,
  • procedura VAT marża- sprzedaż używanego sprzętu medycznego,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE.
 7. Kasa rejestrująca w podmiocie medycznym:
  • E-paragony i ich stosowanie w podmiotach medycznych,
  • obowiązki użytkownika kasy,
  • terminale płatnicze a kasa fiskalna,
  • faktury do paragonów,
  • zwolnienia z kas fiskalnych możliwe do zastosowania przez podmiot medyczny.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.