Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatki branżowe

Fakturowanie w 2024 dla jednostek budżetowych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek i zakładów budżetowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostaną w 2024 roku wdrożone, w tym w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur w jednostkach i zakładach budżetowych jako jednostek zależnych w gminach i powiatach:
  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej w przypadku jednostek zależnych,
  • powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej, w jaki sposób?
  • otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment,
  • akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych,
  • informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy,
  • dobrowolne elementy faktury a struktura XML,
  • przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego,
  • wystawienie faktury w programie wewnętrznym jednostki zależnej a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne,
  • nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe,
  • uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin.
 2. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez jednostki zależne:
  • kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
  • kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
  • jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
  • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie,
  • termin wystawienia faktury „na żądanie".
 3. Faktury do paragonów fiskalnych i faktury uproszczone:
  • paragony online i zasady ich wystawiania,
  • faktury do paragonów dla konsumentów i terminy ich wystawienia,
  • faktury uproszczone i ich wystawianie od 1 stycznia 2025 roku.
 4. Mechanizm podzielonej płatności:
  • wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15,
  • limit transakcji,
  • obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę,
  • płatność zaliczki w split payment,
  • sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment; czy można ich uniknąć?
  • jakie zobowiązania można regulować ze środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT III.
 5. Refaktura wystawiana przez jednostki zależne w samorządzie:
  • kiedy można ją wystawić i na czym to polega,
  • obowiązek podatkowy a refaktura,
  • stawka podatku VAT a refaktura,
  • jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej,
  • jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.