Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT / Podatki branżowe

Fakturowanie w 2023 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2023 rok, w tym w zakresie przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jego zastosowanie w podmiocie medycznym jako wystawiającym i otrzymującym faktury.

 • Jakie są terminy wystawiania faktur w KSeF?
 • Co powinna zawierać faktura?
 • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
 • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
 • Faktury zaliczkowe.
 • Anulowanie faktury.
 • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 • Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
 • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
 • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
 • Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych.
 • Błędy w fakturowaniu w KSeF.

2. Faktury korygujące wystawiane i otrzymywane przez podmiot medyczny

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
 • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - uzgodnienie i spełnienie warunków, kryterium przyczyny korekty.
 • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy - korekta niezależna od faktury korygującej.
 • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych - badania kliniczne.

3. Noty korygujące:

 • Co to jest nota korygująca?
 • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
 • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
 • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 • Czy nota korygująca trafia do KSeF?

4. Zmiany w zakresie fakturowania, zaliczek i korekt, w tym rozliczenia z NFZ.

5. Wydłużenie terminu stosowania mechanizmu MPP o 3 lata, zasady fakturowania MPP w KSeF.

6. Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane w podmiocie medycznym:

 • metoda kasowa,
 • odwrotne obciążenie przy usługach badań klinicznych,
 • procedura VAT marża- sprzedaż używanego sprzętu medycznego,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE.

7. Kasa rejestrująca w podmiocie medycznym a KSeF:

 • elementy paragonu - wnioski po nabyciach sprawdzających dokonywanych przez urzędników,
 • obowiązki użytkownika kasy,
 • terminale płatnicze a kasa fiskalna,
 • faktury do paragonów,
 • zwolnienia z kas fiskalnych możliwe do zastosowania przez podmiot medyczny.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.