Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie VAT

Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

W toku szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane z istotnymi zmianami przepisów dotyczącymi faktur jakie zostały wprowadzone w 2019 i 2020 roku. Ponadto od stycznia 2020 r. weszły w życie regulacje istotnie zmieniające dotychczasowe zasady postępowania związane z wystawianiem, a zarazem otrzymywaniem faktur VAT do paragonów i konsekwencjami związanymi z brakiem NIP na paragonie. Kolejne zmiany to ujmowanie w JPK_VAT faktur wystawianych do paragonów, które nastąpią w lipcu 2020 r.

Szkolenie umożliwi aktualizację wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
 • rachunków,
 • faktur proforma,
 • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
 • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności,
 • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
 • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
 • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):

 • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących,
 • korygowanie faktur „do zera”,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • jakie błędy można korygować notą korygującą?

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę,
 • ujmowanie duplikatów faktur oraz faktur korygujących podatek naliczony.

4. Paragony z NIP jako faktury. Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych od lipca 2020 r.:

 • kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?
 • faktura bez NIP wystawiana do paragonu bez NIP,
 • wystawianie paragonów z NIP o wartości do 450 zł i powyżej tej kwoty – konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy,
 • czy można wystawiać faktury do paragonu z NIP, których wartość nie przekracza 450 zł,
 • wystawianie paragonów i faktur przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
 • w 1 połowie 2020 r.,
 • w 2 połowie 2020 r,
 • od 2021 r.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: