Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Excel w kadrach – zastosowanie praktycznych funkcji Excela w pracy działów kadr i płac

Szkolenie kierowane jest głównie do osób pracujących z danymi dotyczącymi pracowników, znających Excela w stopniu przynajmniej podstawowym, które na co dzień:

 • Tworzą lub wykorzystują zestawienia kadrowo-płacowe.
 • Pracują na danych zaciągniętych z systemów kadrowo-płacowych.
 • Tworzą szablony dokumentów takich jak listy obecności czy karty pracy.
 • Dokonują wyliczeń wynagrodzeń i narzutów.
 • Zajmują się wyliczeniami delegacji, urlopów, terminów badań lekarskich.
 • Wykonują różne obliczenia dotyczące czasu pracy.

Szkolenie będzie realizowane w oparciu o dużą ilość praktycznych przykładów.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Referencje:

Powtórzenie informacji na temat tego, jak działają referencje, czyli odwołania do komórek (adresy do komórek).

Innymi słowy, kiedy przy adresach komórek wstawiać znak dolara "$” (adresowanie bezwzględne), a kiedy go nie wstawiać (adresowanie względne).

 1. Funkcje analizy danych:

Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

 • Zastosowanie i budowa funkcji.
 • Zastosowanie funkcji w wyszukiwaniu danych.
 • Zastosowanie funkcji do porównywania danych w dwóch tabelach.
 • Zastosowanie funkcji do określenia w jakim przedziale liczbowym znajduje się określona wartość.
 • Zastosowanie funkcji do uzupełniania danych po wyborze z listy rozwijanej.

Omówienie prostych funkcji podsumowujących:

 • LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI

Omówienie złożonych funkcji podsumowujących:

 • LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW
 1. Funkcje logiczne:

Czym są wartości logiczne i jak odczytywane są przez Excela.

Wartości logiczne w funkcjach:

 • Wartość logiczna jako argument funkcji.
 • Wartość logiczna jako wynik funkcji.
 • Funkcje, które zarówno zwracają wartość logiczną, jak i posiadają takie.

Omówienie funkcji logicznych:

 • Podstawowe funkcje: JEŻELI, ORAZ, LUB
 • Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI oraz funkcja WARUNKI
 1. Korespondencja seryjna:

Wykorzystanie programu Excel i Word do budowania dynamicznych dokumentów.

 • Łączenie i pobieranie danych z Excela.
 • Tworzenie dokumentu z wykorzystaniem pól korespondencji seryjnej.
 • Tworzenie reguł.
 • Zapisywanie do formatu PDF.
 • Wysyłanie dokumentów mailem.
 1. Funkcje dat:

Prawidłowy zapis daty i czasu w Excelu.

Wytłumaczenie w jaki sposób Excel przechowuje datę oraz czas.

Zmiana formatu daty:

 • Formaty standardowe.
 • Formaty niestandardowe (np. wyświetlanie dnia tygodnia, miesiąca przy dacie oraz jak zastosować trik z wyjustowaniem).
 • Funkcja TEKST.

Zamiana tekstu wyglądającego jak data na właściwą datę.

Funkcje wykorzystujące daty:

 • DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE, NR.SER.DATY, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA, DZIEŃ.TYG, DZIŚ, TERAZ.

Podstawowe i skomplikowane obliczenia dat i czasu np.:

 • Czas pracy i nadgodziny.
 • Pula urlopu w godzinach.
 • Ile dni roboczych trwał urlop.
 • Ustalenie, który pracownik ma pójść wkrótce na badania lekarskie?
 • Wynagrodzenie za nadgodziny 50% i 100%.
 • Dodatkowa premia w zależności od stażu pracy.
 • Czas pracy zaokrąglony w górę do 15 minut.
 • Ustalenie daty kiedy pracownik idzie na emeryturę.
 • Budujemy kalkulator okresu wypowiedzenia.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.