Strefa personalna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

Excel – poziom zaawansowany (Szkolenie 2-dniowe)

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych użytkowników Excela. Poziom zaawansowany jest dla osób, które chcą odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane narzędzia do analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć rozbudowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych. Nauczą się również posługiwać zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych.

Wymagania:

Uczestnik powinien znać Microsoft Excel na poziomie średnio-zaawansowanym (zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia dla poziomu średnio-zaawansowanego).

Uczestnik przystępujący do kursu powinien również znać podstawy obsługi komputera  i systemu operacyjnego Windows.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Formatowanie warunkowe:

 • Formatowanie warunkowe zależne od formuły.

2. Listy niestandardowe:

 • Tworzenie własnych list niestandardowych.
 • Sortowanie wg listy niestandardowej.
 • Zastosowanie list niestandardowych w praktyce.

3. Zaawansowane formuły:

 • Zaawansowane funkcje daty i czasu.
 • Zaawansowane funkcje tekstowe.
 • Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), X.WYSZUKAJ().
 • Funkcje INDEKS(), PODAJ.POZYCJĘ(), ADR.POŚR().

4. Narzędzia danych:

 • Konsolidacja danych.
 • Usuń duplikaty.
 • Konspekt i grupowanie.

5. Zaawansowane filtry:

 • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania.

6. Narzędzia danych:

 • Tekst jako kolumny.

7. Tabele przestawne i wykresy przestawne:

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Obliczenia (pokaż wartości jako).
 •  Pola i elementy obliczeniowe.
 • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach).
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów).
 • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli).
 • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania)
 • Funkcja WeźDaneTabeli.