Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Excel – poziom podstawowy (2-dniowe szkolenie)

Szkolenie obejmujące podstawy programu Excel dedykowane jest każdemu, kto do tej pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym lub był on bardzo niewielki. Stanowi pierwszy krok w nauce obsługi programu Excel.

Kurs Excel dla początkujących ma na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat:

 • sprawnego poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym,
 • zasad obowiązujących w prostych obliczeniach i podstawowych operacjach,
 • grupowania i selekcji informacji w arkuszu (sortowanie i filtrowanie),
 • podstaw stosowania funkcji i formuł,
 • budowania podstawowych typów wykresów i ich formatowania,
 • utrwalania efektów swojej pracy w arkuszu (zapis i wydruk).

Wymagania:
Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Okno (interfejs) programu Excel:
  • Elementy okna programu (arkusz/e, wstążka, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu).
  • Wyjaśnienie pojęć (skoroszyt, arkusz, komórka).
  • Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów.
  • Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie.
  • Dzielenie okna.
  • Pasek szybki dostęp.
  • Podstawowe skróty klawiaturowe.
 2. Praca z arkuszami:
  • Tworzenie, usuwanie arkuszy.
  • Przenoszenie, kopiowanie arkuszy.
  • Nazywanie, kolorowanie arkuszy.
  • Ukrywanie, odkrywanie arkuszy.
  • Praca na wielu arkuszach jednocześnie.
  • Podstawowe skróty klawiszowe dotyczące arkuszy.
 3. Wprowadzanie treści:
  • Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek.
  • Szybkie wypełnianie przez przeciąganie.
  • Wypełnianie błyskawiczne.
  • Inteligentne wyszukiwanie.
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi.
  • Znajdź, znajdź i zamień.
  • Skopiuj do schowka, wklej.
  • Omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.
 4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie:
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
  • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
  • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości.
  • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania).
  • Korzystanie z Malarza Formatów (narzędzia do szybkiego kopiowania czcionek, kolorów, wypełnień, obramowań).
  • Formatowanie tekstów i liczb (zmiana sposobu wyświetlania danych a wartość w komórce).
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
  • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić.
  • Sposoby czyszczenia danych (selektywne lub cała zawartość komórki).
  • Wklej specjalnie.
  • Omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.
 5. Formuły:
  • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne.
  • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie).
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
  • Funkcje logiczne LUB, ORAZ.
  • Funkcja warunkowa JEŻELI.
 6. Obiekt TABELA:
  • Tworzenie i formatowanie tabel.
 7. Sortowanie danych i filtry:
  • Narzędzie FILTRUJ.
  • Sortowanie wg wartości.
 8. Sprawdzanie i poprawianie formuł:
  • Rodzaje błędów.
  • Śledzenie zależności.
 9. Prezentacja graficzna danych - praca z wykresami:
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
  • Formatowanie wykresów za pomocą dostępnych styli oraz ręcznie.
 10. Drukowanie:
  • Zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do strony.
  • Drukowanie obiektów i komentarzy.
  • Drukowanie siatki i nagłówków kolumn i wierszy.
  • Nagłówki i stopki stron, numerowanie stron.
  • Powtarzanie kolumn i wierszy jako nagłówka strony wydruku.
  • Dodawanie znaku wodnego.
  • Drukowanie do pliku.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.