Strefa personalna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

Excel – poziom ekspercki (2-dniowe szkolenie)

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych użytkowników Excela. Poziom ekspercki jest dla osób, które chcą odkryć jeszcze większe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają funkcje i formuły tablicowe. Dowiesz się jak używać odwołań strukturalnych w obiekcie tabela, jak importować wiele plików tekstowych z folderu i łączyć je w jeden. Dzięki udziale w szkoleniu poznasz również makra, które pozwolą na automatyzację Twojej codziennej pracy.

Wymagania:

Uczestnik powinien znać Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym (zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia dla poziomu zaawansowanego).

Uczestnik przystępujący do kursu powinien również znać podstawy obsługi komputera  i systemu operacyjnego Windows.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Formuły i funkcje tablicowe:

 • Wyjaśnienie czym są formuły tablicowe.
 • Praktyczne zastosowanie formuł i funkcji tablicowych.

2. Obiekt Tabela:

 • Odwołania strukturalne w praktyce.
 • Fragmentatory jako nowoczesne narzędzie do graficznego filtrowania danych.

3. Import danych (wstęp do Power Query):

 • Import danych z pliku tekstowego.
 • Import i łączenie plików tekstowych z wybranej lokalizacji.
 • Import danych z sieci WEB.

4. Ochrona skoroszytu:

 • Szyfrowanie przy użyciu hasła (w celu otwarcia skoroszytu).
 • Ochrona bieżącego arkusza.
 • Ochrona struktury skoroszytu.

5. Analiza wielowymiarowa:

 • Szukaj wyniku.
 • Menedżer scenariuszy.

6. Formanty - kontrolki formularza (wstążka Deweloper):

 • Wstawianie i edycja formantów.
 • Ustawianie zakresów wejściowy i łącza do komórki.
 • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA.

7. Makra:

 • Bezpieczeństwo makr.
 • Omówienie odwołań względnych i bezwzględnych.
 • Rejestrowanie prostych makr.
 • Podgląd i prosta edycja zarejestrowanego kodu makra.
 • Dodawanie skrótów klawiszowych do rejestrowanych makr.
 • Przypisywanie makr do ilustracji (kształtów, ikon, obrazów) .
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów użycia makr.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT