Strefa personalna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

Excel – kurs dla początkujących, poziom podstawowy

Szkolenie obejmujące podstawy programu Excel dedykowane jest każdemu, kto do tej pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym lub był on bardzo niewielki. Stanowi pierwszy krok w nauce obsługi programu Excel.

Kurs Excel dla początkujących ma na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat:

 • sprawnego poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym,
 • zasad obowiązujących w prostych obliczeniach i podstawowych operacjach,
 • grupowania i selekcji informacji w arkuszu (sortowanie i filtrowanie),
 • podstaw stosowania funkcji i formuł,
 • budowania podstawowych typów wykresów i ich formatowania,
 • utrwalania efektów swojej pracy w arkuszu (zapis i wydruk).

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Okno (interfejs) programu Excel:

 • Elementy okna programu (arkusz/e, wstążka, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu).
 • Wyjaśnienie pojęć (skoroszyt, arkusz, komórka).
 • Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów.
 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie.
 • Dzielenie okna.
 • Pasek szybki dostęp.
 • Podstawowe skróty klawiaturowe.

2. Praca z arkuszami:

 • Tworzenie, usuwanie arkuszy.
 • Przenoszenie, kopiowanie arkuszy.
 • Nazywanie, kolorowanie arkuszy.
 • Ukrywanie, odkrywanie arkuszy.
 • Praca na wielu arkuszach jednocześnie.
 • Podstawowe skróty klawiszowe dotyczące arkuszy.

3. Wprowadzanie treści:

 • Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek.
 • Szybkie wypełnianie przez przeciąganie.
 • Wypełnianie błyskawiczne.
 • Inteligentne wyszukiwanie.
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi.
 • Znajdź, znajdź i zamień.
 • Skopiuj do schowka, wklej.
 • Omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.

4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości.
 • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania).
 • Korzystanie z Malarza Formatów (narzędzia do szybkiego kopiowania czcionek, kolorów, wypełnień, obramowań).
 • Formatowanie tekstów i liczb (zmiana sposobu wyświetlania danych a wartość w komórce).
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić.
 • Sposoby czyszczenia danych (selektywne lub cała zawartość komórki).
 • Wklej specjalnie.
 • Omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.  

 5. Formuły:

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne.
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie).
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
 • Funkcje logiczne LUB, ORAZ.
 • Funkcja warunkowa JEŻELI.

6. Formatowanie warunkowe:

 • Podstawowe reguły wyróżniania komórek w zależności od wartości.

7. Obiekt TABELA:

 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Dynamiczne uzupełnianie formuł.

8. Poprawność danych:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych (kryteria poprawności).
 • Listy rozwijane + różne sposoby dodawania danych.

9. Sortowanie danych i filtry:

 • Narzędzie FILTRUJ.
 • Sortowanie wg wartości.
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe).

10. Listy niestandardowe:

 • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami.
 • Sortowanie wg listy niestandardowej.

11. Sprawdzanie i poprawianie formuł:

 • Rodzaje błędów.
 • Śledzenie zależności.

12. Prezentacja graficzna danych - praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 • Formatowanie wykresów za pomocą dostępnych styli oraz ręcznie.

13. Drukowanie:

 • Zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do strony.
 • Drukowanie obiektów i komentarzy.
 • Drukowanie siatki i nagłówków kolumn i wierszy.
 • Nagłówki i stopki stron, numerowanie stron.
 • Powtarzanie kolumn i wierszy jako nagłówka strony wydruku.
 • Dodawanie znaku wodnego.
 • Drukowanie do pliku.

14. Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 • Tworzenie z szablonu.
 • Wersjonowanie.
 • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność.

Prowadzący: