Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: CIT / Polski Ład

Estoński CIT 2.0. – podatkowa rewolucja w Polskim Ładzie

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków dochodowych. Rok 2022 przyniósł ogromną rewolucję w opodatkowaniu CIT dla spółek. Obecnie w Polsce występują dwa modele rozliczeń: zasady ogólne i CIT estoński w wersji 2.0. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie mechanizmów prawnych, księgowych, a także biznesowych na każdym etapie opodatkowania: wejście - zawieszenie podatków - wyjście.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. CIT estoński a zasady ogólne - porównanie mechanizmów.

2. WEJŚCIE:

 • warunki skorzystania z „estońskiego CIT” w Polskim Ładzie,
 • podatek z przekształcenia,
 • „wpisowe” i warunki umorzenia.

3. W TRAKCIE - zasady opodatkowania „estońskim CIT”:

 • Przedmiot opodatkowania.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Stawka podatku.
 • Opodatkowanie wspólników „po estońsku”.
 • Efektywna stopa podatkowa.
 • Symulacje opodatkowania.

4. Obowiązki formalne zw. z „estońskim CIT”:

 • zawiadomienia,
 • deklaracje,
 • oświadczenia,
 • obowiązki informacyjne,
 • odliczenie kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

5. WYJŚCIE:

 • Utrata prawa do korzystania z „estońskiego CIT”.
 • Rezygnacja z ryczałtu.
 • Terminy płatności - w trakcie i na wyjściu.

6. Szanse i zagrożenia:

 • Analiza korzyści związanych z wyborem „estońskiego CIT”.
 • Analiza zagrożeń związanych z wyborem „estońskiego CIT”.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska


Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.


Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.


Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.


Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.