Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek CIT

Estoński CIT 2.0 – nowoczesna optymalizacja podatków dochodowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków dochodowych. Rok 2022 przyniósł ogromną rewolucję w opodatkowaniu CIT dla spółek. Obecnie w Polsce występują dwa modele rozliczeń: zasady ogólne i CIT estoński w wersji 2.0. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie mechanizmów prawnych, księgowych, a także biznesowych na każdym etapie opodatkowania: wejście - zawieszenie podatków - wyjście. Szkolenie uwzględnia najnowsze interpretacje i orzecznictwo, a także kształtującą się praktykę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. CIT estoński a zasady ogólne - porównanie mechanizmów.
 2. Wejście:
  • Warunki skorzystania z „estońskiego CIT” w Polskim Ładzie.
  • Rozliczenie strat lat ubiegłych.
  • Korekta wstępna.
  • Podatek z przekształcenia.
  • „Wpisowe” i warunki umorzenia.
 3. W trakcie - zasady opodatkowania „estońskim CIT”:
  • Przedmiot opodatkowania.
  • Podstawa opodatkowania.
  • Stawka podatku.
  • Opodatkowanie wspólników „po estońsku”.
  • Efektywna stopa podatkowa.
  • Symulacje opodatkowania.
  • Co to są ukryte zyski?
  • Jakie wydatki nie są związane z działalnością gospodarczą? Co z popularnymi prezentami, alkoholem, imprezami firmowymi? Czy kary i odszkodowania podlegają opodatkowaniu? Które samochody w firmie i w jakim zakresie generują dodatkowy podatek?
  • Czy wspólnik może świadczyć usługi dla spółki? W jakiej formie?
 4. Obowiązki formalne zw. z „estońskim CIT”:
  • Zawiadomienia.
  • Deklaracje.
  • Oświadczenia.
  • Obowiązki informacyjne.
  • Odliczenie kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.
 5. Wyjście:
  • Utrata prawa do korzystania z „estońskiego CIT”.
  • Rezygnacja z ryczałtu.
  • Terminy płatności - w trakcie i na wyjściu.
 6. Szanse i zagrożenia:
  • Analiza korzyści związanych z wyborem „estońskiego CIT”.
  • Analiza zagrożeń związanych z wyborem „estońskiego CIT”.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.