Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry

Elastyczne formy świadczenia pracy po nowelizacji Kodeksu pracy

Szkolenie holistycznie omawiające elastyczne formy świadczenia pracy w świetle zmian w Kodeksie Pracy.
Elastyczne formy świadczenia pracy stały się nieodzownym elementem na rynku pracy. Po zmianach w Kodeksie Pracy wprowadzonych w 2023 roku zostały one usystematyzowane w przepisach. Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają wiedzę na temat możliwości elastycznego świadczenia pracy (m.in. pracy zdalnej i zadaniowego czasu pracy).
Uczestnicy szkolenia otrzymają obszerną dawkę wiedzy na temat różnych form elastycznego świadczenia pracy dostępnych wg polskich przepisów w 2023 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawo pracownika do elastycznej organizacji pracy - co to oznacza w praktyce?
  • Kto może skorzystać z elastycznych form zatrudnienia w świetle planowanych zmian?
  • Co kryje się pod pojęciem: elastyczne formy zatrudnienia pracownika?
  • Wniosek o zastosowanie elastycznej formy zatrudnienia pracownika?
  • Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca - jakie prawa i obowiązki ma pracownik?
  • Wniosek o elastyczny czas pracy a ochrona pracownika.
 2. Co kryje się pod pojęciem elastycznej organizacji pracy - jakie rozwiązania może wprowadzić pracodawca?
 3. Praca zdalna:
  • Jakie są rodzaje pracy zdalnej?
  • Jakie są prace wyłączone z zakresu pracy zdalnej?
  • Jakie są formy zastosowania pracy zdalnej?
  • Jakie są prawa i obowiązki związane z wykonywaniem pracy zdalnie?
  • Jakie powinny być regulacje wewnętrzne pracodawcy?
 4. Praca w przerywanym systemie czasu pracy:
  • Jak jest specyfika systemu przerywanego?
  • Jakie są przesłanki stosowania systemu przerywanego?
  • Jakie są warunki podstawowe?
  • Jakie są warunki dotyczące przerwy?
  • Jakie są zasady wprowadzania systemu przerywanego?
  • Jakie są zakazy związane z systemem przerywanym?
 5. Ruchomy czas pracy:
  • Jaka jest specyfika ruchomego czasu pracy?
  • Jakie są zasady wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
 6. Indywidualny rozkład czasu pracy:
  • Czym jest Kodeksowy rozkład indywidualny?
  • Czym są indywidualne rozkłady czasu pracy o charakterze szczególnym?
 7. Praca weekendowa:
  • Jaka jest istota systemu weekendowego?
  • Jakie są zasady wprowadzania systemu weekendowego?
  • Jaka wygląda praca w nadgodzinach w systemie weekendowym?
  • Jakie są zakazy dotyczące systemu weekendowego?
 8. Praca w skróconym tygodniu pracy:
  • Jakie są cechy charakterystyczne systemu skróconego?
  • Jakie są zasady wprowadzenia systemu skróconego?
  • Jakie są reguły szczególne dotyczące systemu skróconego?
 9. Obniżenie wymiaru czasu pracy.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.