Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

E-faktura 2022

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Jednym z takich rozwiązań jest faktura ustrukturyzowana, której wystawianie jest możliwe w KSeF od roku 2022.

W związku z faktem, iż od roku 2024 wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia.

Tym bardziej istotne staje się, żeby prawidłowo wystawiać faktury, jak i prawidłowo je korygować, w szczególności z uwzględnieniem zmian w przepisach w zakresie:

  • terminu wystawienia faktur,
  • zasad wystawiania faktur zaliczkowych,
  • zasad wystawiania duplikatów faktur,
  • treści faktur korygujących.

Jednocześnie, nabywcy mają często wątpliwości czy błędnie wystawione faktury dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie ma zatem na celu przedstawienie zmian obowiązujących od roku 2021 oraz od roku 2022, a także przypomnienie zasad wystawiania oraz korygowania faktur, podobnie jak korzystania z wynikającego z nich prawa do odliczenia podatku VAT.

Zapraszamy na szkolenie głównych księgowych, działy księgowe, działy sprzedażowe, działy fakturujące, biura rachunkowe, kadrę kierowniczą, doradców podatkowych, prawników.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Ogólne pojęcia dotyczące faktur:

1. Definicja faktury:

a) pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

b) pojęcie faktury według polskiej ustawy o VAT,

c) możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,

d) czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?

2. Faktura elektroniczna:

a) zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,

b) akceptacja kontrahenta,

c) czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?

d) szczególne rodzaje faktur elektronicznych.

II. Faktura ustrukturyzowana od 2022 roku:

1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.

2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?

3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

7. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.).

8. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,

b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,

c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,

f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),

g) przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?

h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

9. Preferencje wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych w roku 2022:

a) 40-dniowy zwrot podatku VAT,

b) ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,

c) brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

III. Zasady wystawiania faktur i ich duplikatów:

1. Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?

a) jakie czynności wywołują obowiązek wystawienia faktury,

b) czynności które nie powinny być dokumentowane fakturami,

c) status nabywcy jako kluczowy czynnik dla obowiązku wystawienia faktury,

d) kiedy obowiązek wystawienia faktury powstaje wyłącznie na żądanie nabywcy,

e) okoliczności wystawienia „pustych” faktur oraz możliwości ich eliminacji w celu uniknięcia konsekwencji prawnych.

2. W jakich okolicznościach wystawia się faktury, a w jakich inne dokumenty, np. noty/rachunki rodzaje faktur?

3. Zakres podmiotowy i sposób upoważnienia do wystawiania faktur:

a) samofakturowanie (faktury wystawiane przez nabywcę),

b) zlecenie wystawiania faktur podmiotom trzecim,

c) faktury wystawiane w ramach egzekucji administracyjnej.

4. Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe:

a) obowiązkowe elementy faktury,

b) błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy,

c) błędy skutkujące nierzetelnością faktury,

d) błędy skutkujące wadliwością faktury.

5. Terminy wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:

a) graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,

b) graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,

c) skutki naruszenia terminy wystawienia faktury dla sprzedawcy i nabywcy,

6. Wystawianie duplikatów faktur z uwzględnieniem zmian od 2022 r.:

a) okoliczności wystawienia duplikatów,

b) treść duplikatu faktury z uwzględnieniem zmian od 2022 r.,

c) duplikat faktury ustrukturyzowanej,

d) moment odliczenia VAT po otrzymaniu duplikatu:

  • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej po dokonaniu odliczenia,
  • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej przed dokonaniem odliczenia,
  • otrzymanie duplikatu faktury, której nigdy nie otrzymano ani nie dokonano z niej odliczenia.  

7. Specyficzne okoliczności wystawienia faktur oraz rodzaje faktur:

a) faktury uproszczone, w tym paragony stanowiące faktury uproszczone,

b) faktury z obowiązkiem zapłaty podzieloną płatnością:

  • limit kwotowy a obowiązek zapłaty podzieloną płatnością - wartość faktury czy wartość transakcji,
  • czy zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od 2022 r. wpływa na obowiązek podzielonej płatności?

c) faktury zaliczkowe z uwzględnieniem zmian od roku 2022,

d) faktury z „odwrotnym obciążeniem”

e) faktury walutowe z polskim podatkiem VAT,

f) bilety jako faktury z uwzględnieniem zmian od lipca 2021 r.

g) dokumenty wewnętrzne a faktury - czynności opodatkowane VAT niedokumentowane fakturami.

8. Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

a) kto i kiedy wystawia paragony z NIP,

b) faktury do paragonów,

c) korygowanie paragonów z NIP,

d) zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 oraz od 01.10.2021.

9. Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od 2021 oraz od 2022 roku:

a) przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,

b) kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,

c) noty korygujące - jakie dane może korygować nabywca?,

d) treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,

e) zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,

f) data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,

g) specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,

h) kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur „do zera”?

i) anulowanie faktur i korygowanie faktur „do zera”.

IV. Faktura jako nośnik podatku naliczonego:

1. Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawsze powstaje w miesiącu otrzymania faktury.

2. Możliwe terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.

3. Odliczenie przy metodzie kasowej oraz w związku z przedwczesnym wystawieniem faktury przez sprzedawcę.

4. Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,

b) pomyłki w nazwie towarów lub usług,

c) pomyłki w danych nabywcy,

d) błędna stawka VAT,

e) błędna data sprzedaży,

f) błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,

g) inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.

Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.