Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek PIT

Dywidenda w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wypłatą dywidendy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trakcie zajęć omówimy obowiązki płatnika podatku PIT z uwzględnieniem zasad opodatkowania wypłaty zysku, w zależności od rodzaju podmiotu wypłacającego (spółka z o. o., spółka jawna, spółka komandytowa), formy opodatkowania płatnika (estoński CIT) czy też podmiotu, który dywidendę otrzymuje (wypłata na rzecz nierezydenta). Podczas szkolenia przedstawimy także, sposób rozliczenia przez osobę fizyczną podatku od dywidendy pobranego przez podmiot z siedzibą poza granicami RP.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ogólne zasady opodatkowania dywidend - rodzaj i moment uzyskania przychodu:
  • Wypłata dla rezydenta RP - podstawa opodatkowania, stawka podatku, obowiązki sprawozdawcze.
  • Wypłata do zagranicznych udziałowców - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mechanizm „pay and refund”.
 2. Dywidenda w spółce komandytowej:
  • PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki.
  • Podatek dochodowy od zaliczek na poczet zysku wypłacanych na rzecz komplementariusza
  • Wypłata zysku dla komandytariusza - zasady stosowania odliczenia
 3. Dywidenda w spółce na estońskim CIT:
  • Dywidenda dotycząca zysku wypracowanego w okresie sprzed opodatkowania ryczałtem.
  • Dywidenda dotycząca zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem.
  • Zaliczki na poczet dywidendy w trakcie opodatkowania ryczałtem dochodów spółki.
  • Zasady pomniejszania podatku.
 4. Dywidenda otrzymana od zagranicznego podmiotu - jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.