Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Dynamiczne i twórcze spotkania zespołowe – czerpanie siły z grupy

W tym warsztacie uczestnicy będą zaproszeni do poznania założeń procesu facylitowania spotkań. Część pierwsza szkolenia pozwoli zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy facylitatorem, a moderatorem, dzięki czemu nabieramy umiejętności podejmowania decyzji, którą z ról warto wybrać, w zależności od podejmowanego wyzwania. Uczestnik zrozumie, które jego zachowania i działania są typowe dla danej roli i właściwe dla procesu. Część druga to kilka ćwiczeń online pozwalających w sposób empiryczny doświadczyć, jakie techniki są najbardziej skuteczne dla początków, środków i końców spotkań zgodnie z modelem Diamentu. Uczestnicy poznają źródła samodzielnego pozyskiwania narzędzi na przyszłość, będą mogli przećwiczyć część z narzędzi, jak metoda nadzieje/obawy, 1-2-4-All innych czy Making Space with TRIZ lub pytania kartezjańskie. Uczestnicy dzięki zrozumieniu modelu Diamentu będą mogli samodzielnie projektować i dobierać techniki pracy do etapu prac prowadzonej grupy. Uczestnicy będą mogli lepiej dbać o urozmaiconą przestrzeń pracy online, która pozwoli na dłuższe utrzymanie uczestników w koncentracji, pobudzi ich zaangażowanie i zwiększy szanse na zapamiętywanie lub dojście do konsensusu całej grupy. Techniki użyte w module, to prezentacja z elementami dyskusji moderowanej, ćwiczenia, praca w parach i grupach dająca przestrzeń do nauki, wniesienia własnego wkładu i dzielenia się doświadczeniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Część - Czym jest, a czym nie jest facylitacja oraz do czego może się okazać niezastąpiona:
  • Facylitacja, jako współczesna i wynikająca z potrzeby współczesnych zespołów warsztatowa metoda prowadzenia spotkań online.
  • Czym jest facylitacja, oraz co różni ją od znanej nam moderacji spotkań.
  • Korzyści płynące z facylitowania procesów grupowych.
  • Wskazania i wykluczenia dla użycia facylitacji w pracy zespołowej.
 2. Część - Konstrukcja procesów facylitowanych - narzędziownik facylitatora:
  • Energetyki i lodomałacze stopnia pierwszego, rodzaje i właściwe dobranie ich do sytuacji, jako źródło rozluźniające w procesie lub koncentrujące na zagadnienie.
  • Narzędzia i techniki do pracy online wskazane w danej z faz modelu diamentu (poszerzania i fokusowania) podczas facylitowania procesu.
  • Narzędzia socjometrii do pracy ad hoc w sytuacjach utknięcia w procesie bądź do umiejscowienia się na skali postępu.
 3. Część - Próbka udziału w roli uczestnika w procesie facylitowanym:
  • Próbka warsztatu facylitowanego przez Trenera o temacie: "Pomost w przyszłość, którego fundament to wiedza z bieżącego warsztatu". Prezentacja próbki procesu facylitowanego na bazie wiedzy zdobytej podczas całego spotkania, innymi słowy budujemy pomost w przyszłość.
  • Wejście na meta poziom z omówieniem próbki w kontekście przebiegu procesu facylitacji.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.