Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek PIT

Druk PIT 2 – wpływ na rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów

Celem szkolenia jest odpowiedź na pytania, które pojawiają się w zakresie rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów.

Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2024 r.,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń
 • otrzyma zbiór odpowiedzi na najczęściej pojawiająca się pytania w zakresie rozliczania wynagrodzeń i stosowania aktualnych przepisów.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, z coraz większą roszczeniowością pracowników i przeprowadzanych kontroli, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2024 r.,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaką rolę pełni pracodawca i zleceniodawca w naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 2. Jakie obowiązki ma pracodawca i zleceniodawca w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Za co pracodawca/zleceniodawca ponosi sankcje karne w stosunku do Urzędu skarbowego?
 4. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w 2024 r.?
 5. Do wysokości jakiego dochodu podatnik nie płaci zaliczki na podatek?
 6. Kto może złożyć PIT – 2?
 7. U ilu płatników i w jakiej wysokości pracownik i zleceniobiorca mogą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 8. Czy pracownik pracujący u swojego pracodawcy jednocześnie na podstawie umowy zlecenie może z każdego tytułu korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 9. Czy pracownik pracujący u swojego pracodawcy jednocześnie na podstawie dwóch umów o pracę powinien składać odrębne PIT - 2?
 10. Czy pracownik mający własną działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych może dokonać podziału kwoty zmniejszającej podatek?
 11. Czy pracownik/zleceniobiorca obowiązkowo musi złożyć PIT – 2?
 12. Kiedy pracodawca i zleceniodawca mogą naliczać kwotę zmniejszającą podatek?
 13. Czy PIT – 2 jest drukiem bezwzględnym? Czy pracownik/zleceniobiorca mogą złożyć oświadczenia/wnioski w innej formie?
 14. W jakim terminie należy złożyć PIT – 2?
 15. W jakiej formie należy składać oświadczenia i wnioski?
 16. Czy pracownik/zleceniobiorca mogą złożyć oświadczenia/wnioski na PIT – 2 mimo, że pracodawca/zleceniodawca nie honoruje takich wniosków?
 17. Kiedy pracownik/zleceniobiorca ma obowiązek dokonać zmiany oświadczeń/wniosków?
 18. W jakim terminie pracodawca i zleceniodawca muszą dostosować się do PIT – 2?
 19. Czy PIT – 2 należy składać corocznie?
 20. Jaki wniosek/oświadczenie podatnik musi składać corocznie?
 21. Czy emeryt lub rencista może złożyć PIT – 2 dla pracodawcy/zleceniodawcy?
 22. Na jakich zasadach stosuje się PIT – 2 (omówienie nowego wzoru)?
 23. Czy pracodawca/zleceniodawca ma obowiązek informowania pracowników/zleceniobiorców o zmianach wprowadzonych w prawie?
 24. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców? Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 25. Jak naliczać koszty uzyskania przychodów? Czy pracownik może złożyć wniosek o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu?
 26. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem obowiązujących przepisów?
 27. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z umowy zlecenia?
 28. W jaki sposób uwzględniać wnioski o zastosowanie ulgi dla seniora, ulgi na powrót i ulgi dla rodzin 4+?
 29. Jak stosować ulgi do zasiłków związanych z macierzyństwem?
 30. Od kiedy należy przestać stosować ulgi?
 31. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg?
 32. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł przy stosowaniu ulg?
 33. Czy samotny rodzić może skorzystać ze wspólnego rozliczania z dzieckiem?
 34. Czy podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem?
 35. Czy podatnik, który złożył wniosek o wspólne rozliczanie się z małżonkiem w 2023 r. musi ponowienie składać wniosek w 2024 r.?
 36. Czy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przez pracownika nadal można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 37. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia podatkowe złożone przez niego?
 38. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego zleceniobiorcy nadal obowiązują oświadczenia podatkowe złożone przez niego?
 39. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
 40. Czy pracownik/zleceniobiorca mogą wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
 41. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę i umowach zlecenia w 2024 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
 42. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
 43. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?
 44. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.
Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”