Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza – obowiązki i uprawnienia działu kadr i płac

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawidłowego tworzenia i gromadzenia dokumentacji pracowniczej na różnych etapach zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dokumentacja pracownicza na etapie zatrudnienia:
  • Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - treść i zasady przekazywania.
  • Jak ustalić uprawnienia nowo zatrudnionej osoby - jak czytać treść świadectw pracy, jakich dokumentów możemy oczekiwać od pracownika.
  • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na organizację pracy.
  • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie list płac.
  • Teczka akt osobowych - jakie dokumenty umieszczamy w poszczególnych częściach.
 2. Dokumentacja w trakcie zatrudnienia:
  • Związana z urlopami wypoczynkowymi, bezpłatnymi i nieobecnościami z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  • Nieobecności z tytułu choroby i macierzyństwa - dokumentowanie prawa do różnych świadczeń.
  • Czas pracy - ewidencja, wnioski pracownika.
  • Zmiana warunków zatrudnienia - obowiązki informacyjne pracodawcy.
  • Zmiana warunków pracy i/lub płacy - różne sposoby dokonywania zmian, ich treść .
  • Uczestnictwo w PPK - obowiązki informacyjne pracodawcy, wnioski i deklaracje składane przez pracownika.
 3. Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy:
  • Rozwiązanie stosunku pracy - treść w przypadku różnych trybów rozwiązania umowy.
  • Świadectwo pracy - treść.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.