Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza – obowiązki i uprawnienia działu kadr i płac

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawidłowego tworzenia i gromadzenia dokumentacji pracowniczej na różnych etapach zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dokumentacja pracownicza na etapie zatrudnienia:

 • Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - treść z uwzględnieniem planowanych zmian.
 • Jak ustalić uprawnienia nowo zatrudnionej osoby - jak czytać treść świadectw pracy, jakich dokumentów możemy oczekiwać od pracownika.
 • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na organizację pracy.
 • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie list płac.
 • Teczka akt osobowych - jakie dokumenty umieszczamy w poszczególnych częściach.

2. Dokumentacja w trakcie zatrudnienia:

 • Związana z urlopami wypoczynkowymi, bezpłatnymi i nieobecnościami z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Nieobecności z tytułu choroby i macierzyństwa - dokumentowanie prawa do różnych świadczeń.
 • Czas pracy - ewidencja, wnioski pracownika.
 • Zmiana warunków zatrudnienia - obowiązki informacyjne pracodawcy z uwzględnieniem planowanych zmian.
 • Zmiana warunków pracy i/lub płacy - różne sposoby dokonywania zmian, ich treść i wpływ na rozliczanie świadczeń.
 • Uczestnictwo w PPK - obowiązki informacyjne pracodawcy, wnioski i deklaracje składane przez pracownika.

3. Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy:

 • Rozwiązanie stosunku pracy - treść w przypadku różnych trybów rozwiązania umowy.
 • Świadectwo pracy - treść.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.