Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: CIT

Dochody zagraniczne po likwidacji ulgi abolicyjnej – praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z zagranicy

Początek nowego roku to czas podatkowych podsumowań i rozliczeń z fiskusem. Jednym z bardziej problematycznych obszarów są rozliczenia dochodów zagranicznych - prawidłowe ustalenie podatku w przypadku tych dochodów wymaga bowiem nie tylko znajomości polskich przepisów ale także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym roku dodatkowe obawy wśród osób pracujących za granicą rodzi likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga została bardzo mocno „okrojona”). Wątpliwości i obawy budzi też Konwencja MLI, która „hurtowo” zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnicy planujący wyprowadzkę z Polski i zmianę rezydencji podatkowej muszą pamiętać o „exit tax” - czyli podatku od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów i planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych. Przedstawione zostaną zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów oraz metody unikania podwójnego opodatkowania. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozliczania dochodów z kilku krajów, przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, nauczą się prawidłowego sporządzenia zeznań dla osób osiągających dochody z kilku krajów.

Przedmiot szkolenia:

  • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów zagranicznych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania dochodów zagranicznych,
  • praktyczne poznanie metod unikania podwójnego opodatkowania
  • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów z wielu krajów, szczególnie przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania,
  • omówienie zasad na jakich rozliczają się osoby osiągające dochody zagraniczne,
  • exit tax - jak się przed nim bronić,
  • skutki likwidacji ulgi abolicyjnej od 2021 r.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku od dochodów zagranicznych, pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi, osoby uzyskujące dochody z zagranicy

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja:

a. Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.
b. Miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD; w tym:                                                       

c. Znaczenie certyfikatów rezydencji.

2. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

a. Metoda wyłączenia z progresją (odliczenia).
b. Metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia).
c. „Ulga abolicyjna” - likwidacja od 2021.
d. Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania?

3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych:

a. Dochody z pracy najemnej:

  • Ustalenie kraju źródła dochodów.
  • Zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach.
  • Opodatkowanie marynarzy.

b. Wolny zawód.
c. Członkowie rad nadzorczych.
d. Artyści i sportowcy.
e. Pracownicy państwowi.
f. Emerytury.

4. Exit tax - nowy podatek od 2019 r.:

a. Definicje.
b. Zasady opodatkowania.
c. Obowiązki podatników, stawki, terminy płatności.

Prowadzący: