Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Dochody z zagranicy / Podatki

Dochody z zagranicy – podatki w Polsce

Jednym z bardziej problematycznych obszarów w kwestii zeznań rocznych osób fizycznych są rozliczenia dochodów zagranicznych - prawidłowe ustalenie podatku w przypadku tych dochodów wymaga bowiem nie tylko znajomości polskich przepisów, ale także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 2021 r. dodatkowe obawy wśród osób pracujących za granicą rodzi likwidacja ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga została bardzo mocno „okrojona”). Wątpliwości i obawy budzi też Konwencja MLI, która „hurtowo” zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnicy planujący wyprowadzkę z Polski i zmianę rezydencji podatkowej muszą pamiętać o „exit tax” - czyli podatku od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów i planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych. Przedstawione zostaną zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów oraz metody unikania podwójnego opodatkowania. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozliczania dochodów z kilku krajów, przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, nauczą się prawidłowego sporządzenia zeznań dla osób osiągających dochody z kilku krajów.

Przedmiot szkolenia:

 • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów zagranicznych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania dochodów zagranicznych,
 • praktyczne poznanie metod unikania podwójnego opodatkowania,
 • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów z wielu krajów, szczególnie przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania,
 • omówienie zasad na jakich rozliczają się osoby osiągające dochody zagraniczne,
 • exit tax - jak się przed nim bronić,
 • skutki likwidacji ulgi abolicyjnej od 2021 r.
 • ulgi i odliczenia przysługujące osobom z dochodami zagranicznymi:
 • odliczenie 30% diet,
 • odliczenie składek ubezpieczeniowych,
 • ulga dla młodych.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku od dochodów zagranicznych, pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi, osoby uzyskujące dochody z zagranicy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja:

 • Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.
 • Miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD; w tym: znaczenie certyfikatów rezydencji.

2. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • Metoda wyłączenia z progresją (odliczenia).
 • Metoda proporcjonalnego zaliczenia (zaliczenia).
 • „Ulga abolicyjna” - likwidacja od 2021.
 • Konwencja MLI - w jaki sposób zmienia zasady opodatkowania?
 • Ulga dla młodych a unikanie podwójnego opodatkowania.
 • Przeliczanie walut, odliczenie 30% diety, koszty uzyskania przychodu.
 • Rozliczenia małżonków, ulga na dzieci.
 • Rozliczenia osób uzyskujących dochody z kilku państw (różne metody unikania podwójnego opodatkowania).

3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych:

 • Dochody z pracy najemnej (ustalenie kraju źródła dochodów, zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach, opodatkowanie marynarzy, praca zdalna z Polski dla zagranicznego pracodawcy).
 • Wolny zawód.
 • Członkowie rad nadzorczych.
 • Artyści i sportowcy.
 • Pracownicy państwowi.
 • Emerytury.

4. Exit tax - nowy podatek od 2019 r.:

 • Definicje.
 • Zasady opodatkowania.
 • Obowiązki podatników, stawki, terminy płatności.

Prowadzący:

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.