Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Dobór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w świetle „Polskiego Ładu” w świetle zmian 2023/2024

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad opodatkowania różnych form prawnych, w których obecnie możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej.
W ostatnim czasie doszło do wielu zmian zasad opodatkowania przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej, a jakiej prowadzą oni swoje przedsiębiorstwa. Oczywiście najwięcej zmian przyniósł pakiet modyfikacji przepisów nazywany potocznie „Polskim Ładem” oraz ich kolejne pilne korekty. Dodatkowo ustawodawca postanowił zwiększyć obciążenia przedsiębiorców z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Efektem powyższego jest obecnie niemal całkowicie nowa rzeczywistość, w której przedsiębiorcy muszą radzić sobie z kolejnym ogromnym problemem – rozliczenie podatkowym oraz obliczeniem składki zdrowotnej. Bardziej istotnym z perspektywy podatników, jest jednak nie sam sposób rozliczenia wskazanych danin, ale przede wszystkim dobór takiej formy prawnej, aby zminimalizować te obciążenia. Często może okazać się, że dotychczasowy sposób prowadzenia działalności nie jest korzystny w nowej rzeczywistości podatkowej.
Podczas naszego spotkania postaramy się nie tylko przybliżyć ogólne zasady opodatkowania, ale przede wszystkim rozważyć najkorzystniejsze formy prowadzenia działalności w zależności od jej specyfiki.
Serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza:
  • Dobór formy opodatkowania w zależności od przedmiotu działalności: skala podatkowa – dla kogo jest opłacalna? podatek liniowy – czy to już przeżytek? ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – złoty środek?
  • Zasady naliczania składki zdrowotnej – który wariant jest najkorzystniejszy?
  • Ograniczenia i pułapki w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania.
  • Zbycie składników przedsiębiorstwa, a obciążenia publicznoprawne.
  • Najem prywatny, a najem w ramach działalności gospodarczej.
 2. Spółki transparentne podatkowo – spółka cywilna, spółka jawna i spółka partnerska:
  • Dobór formy opodatkowania w zależności od przedmiotu działalności: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? kilka spółek osobowych, a różne formy opodatkowania?
  • Zasady naliczania składki zdrowotnej dla wspólnika – który wariant jest najkorzystniejszy?
  • Ograniczenia i pułapki w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania w ramach spółek osobowych.
  • Zbycie składników przedsiębiorstwa, a obciążenia publicznoprawne.
 3. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz ich wspólnicy:
  • Zasady opodatkowania wspólników ww. spółek: specyfika opodatkowania komandytariusz, preferencyjne zasady opodatkowania komplementariusza.
  • Wyłączenia z KUP – najistotniejsze różnice względem podatku PIT.
  • Zasady stosowania stawki 9%.
  • Czy tzw. „CIT estoński” jest korzystny dla wspólników takich spółek?
  • Ograniczenia w stosowaniu „CIT estońskiego” istotne dla wspólników takich spółek.
  • Zwolnienia przy wypłacie dywidend.
  • Zasady naliczania składki zdrowotnej dla wspólnika.
  • Dodatkowe koszty prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej.
 4. Spółka z o.o. – przeżytek czy optymalna forma prawna w nowych czasach?
  • Zasady opodatkowania ww. spółek.
  • Wyłączenia z KUP – najistotniejsze wykluczenia charakterystyczne dla tego rodzaju spółek.
  • Zasady stosowania stawki 9%.
  • Czy tzw. „CIT estoński” jest korzystny dla wspólników takich spółek?
  • Ograniczenia w stosowaniu „CIT estońskiego” istotne dla wspólników takich spółek.
  • Zwolnienia przy wypłacie dywidend.
  • Składka zdrowotnej dla wspólnika – kiedy jest należna?
 5. Spółka akcyjna – zalety i wady:
  • Porównanie ze spółką z o.o. na gruncie CIT.
  • Zasady stosowania stawki 9%.
  • Czy tzw. „CIT estoński” jest korzystny dla wspólników takich spółek?
  • Ograniczenia w stosowaniu „CIT estońskiego” istotne dla wspólników takich spółek.
  • Zwolnienia przy wypłacie dywidend.
  • Dodatkowe koszty prowadzenia takiej spółki.
  • Składka zdrowotnej dla wspólnika – czy może być należna?
 6. Struktury holdingowe – czy są właściwe jedynie dla koncernów i międzynarodowych grup kapitałowych?

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.