Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Deleguj tak, żeby zwiększyć skuteczność swoją i zespołu

Czy manager może zarządzać ludźmi bez umiejętności delegowania? Odpowiedź jest oczywista – nie ma takiej możliwości. Mimo tego, że czasem trudno jest „oddać” niektóre zadania pracownikom, to warto i trzeba to robić i to umiejętnie. Dzięki temu pojawia się lepsza organizacja pracy w zespole, zwiększa się samodzielność pracowników, wzrasta ich sprawność działania i motywacja do dalszego rozwoju.
Jednak nie wszystkim pracownikom można delegować takie same zadania i nie w taki sam sposób. Również nie wszystko można delegować do wykonania w zespole.
Na szkoleniu dowiesz się, jak skutecznie delegować oraz jak monitorować realizację zadań.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Kiedy i co warto delegować
  2. Jak ocenić zadania do delegowania.
  3. Metody delegowania dopasowane do pracowników.
  4. Czego nie należy delegować.
  5. Etapy i ścieżka delegowania.
  6. Metody monitorowania i rozliczania zadań.
  7. Jakich błędów należy unikać w delegowaniu.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny

Trener biznesu, coach, mentor, doradca, wieloletni manager-praktyk zarządzania zespołami.
Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET.
Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC).
Certyfikowany konsultant badania Ocena 360⁰.
Przez ponad 25 lat w zarządzaniu zespołami praktykowała coaching managerski budujący zaangażowanie pracowników.
Zdobyła solidne 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zakupami, łańcuchem dostaw, logistyką w firmach krajowych oraz globalnych (m.in. Orange, Polkomtel, Pesa, United Distillers). W firmach tych rozwijała swój warsztat managerski oraz zbudowała sprawnie działające, stabilne i dobrze zmotywowane zespoły. Wie, jak stworzyć dobrze działające procesy zakupowe i zespół profesjonalnych, kompetentnych kupców.
Od 10 lat działa na rynku rozwoju i szkoleń. Prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej, managerów z kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem zespołami, a także szkolenia z zakresu zakupów. Łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką rozwoju umiejętności i przekazywania wiedzy.
Jest autorką metody rozwojowej EFFECT® (E – Estimate your Talens, F – Find your Aspiration, F – Focus on Development/Growth/Evolution, E – Extend Perspective, C – Create Opportunities, T – Take the Lead)
Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.