Strefa personalna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zarządzanie i rozwój

Delegowanie zadań jako podstawowy element pracy menadżerów

Delegowanie zadań wydaje się być jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów zarządzania. Bardzo często przełożeni zapominają, jak ważne jest profesjonalne zlecanie obowiązków. Warto jednak poświecić temu zagadnieniu więcej uwagi. Świadome delegowanie zadań ma pozytywny wpływ nie tylko na samą efektywność pracowników i lepsze efekty działań całego zespołu. Jest także, a może nawet przede wszystkim, narzędziem, które pozwala zadbać o motywację i kompetencje pracowników oraz czas menadżera.

Dzięki szkoleniu będziecie mogli Państwo poznać swoje potrzeby i preferencje w obszarze zlecania obowiązków pracownikom. Da ono możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat technik i narzędzi wpierających skuteczne delegowanie, a także pozwoli pozytywnie wpływać na samodzielność podwładnych i ich motywację do pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach swoich obowiązków zarządzają innymi oraz do tych, które planują w przyszłości pełnić funkcje menadżerskie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dlaczego tak rzadko delegujemy zadania?
 2. Po czym poznać, że zbyt mało zadań zlecamy pracownikom?
 3. Korzyści płynące ze zlecania obowiązków.
 4. Czym jest delegowanie?
 5. Najważniejsze zasady delegowania zadań.
 6. Co warto delegować?
 7. Czego nie powinno się zlecać?
 8. Narzędzia komunikacji interpersonalnej, wspierające zlecanie zadań.
 9. Przygotowanie do profesjonalnej rozmowy delegującej.
 10. W jaki sposób delegowanie wpływa na motywację pracowników?
 11. Wykorzystanie delegowania do skuteczniejszego zarządzania sobą w czasie.
 12. Trudne sytuacje w delegowaniu.

Prowadzący: