Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników / Podróże służbowe

Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2024 r. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Prawie każdy pracodawca wysyła swoich pracowników w podróże służbowe. Dodatkowo w sytuacji współpracy z osobami, które nie są pracownikami możliwym jest wysyłanie tychże osób w podróże rozliczane w sposób podobny lub analogiczny jak w przypadku podróży służbowych. Ustawodawca w ostatnim czasie wprowadził zmiany związane z podróżami służbowymi. Dodatkowo planuje również zmiany w zakresie zasad zwrotu pracownikom wykorzystywanego w podróżach służbowych pojazdów elektrycznych. Podczas szkolenia zostaną zatem omówione zagadnienia z rozliczaniem podróży służbowych i podróży osób niebędących pracownikami. Ponadto instytucja podróży służbowych oraz podróży osób niebędących pracownikami wywołuje określone skutki podatkowe na gruncie CIT, PIT, VAT jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno dla pracodawców/podmiotów wysyłających jak i dla pracowników czy też innych osób fizycznych, które są wysyłane w podróże służbowe. Szkolenie będzie zatem doskonałą okazją do przybliżenia powyższych zagadnień.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
 3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 12. Rozliczanie podróży służbowych.
 13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po ostatnich zmianach.
 14. Podróże osób nie będących pracownikami.
 15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r. oraz zmiany w wysokości stawek za km przebiegu pojazdu.
 18. Samochód elektryczny pracownika w podróżach służbowych.
 19. Podróże służbowe pracowników a ulga prorozwojowa dla pracodawcy.
 20. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 21. Podatek u źródła a podróże służbowe.
 22. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 23. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 24. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.
 25. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 26. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 27. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 28. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.