Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kadry

Darowizna, reklama, sponsoring, prezenty dla pracowników i kontrahentów – konsekwencje w podatkach dochodowych, podatku VAT i podatku SD

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków, w tym tych których celem jest reklama określonych towarów, produktów, usług a w konsekwencji znalezienie nowych grup odbiorców, czy też utrzymywanie stałych relacji z klientami, kontrahentami i przekonanie ich o słuszności dokonanego wyboru zakupu towaru czy usługi.
Ponoszenie wydatków na ten cel często wiąże się jednak z określonymi konsekwencjami podatkowymi tak po stronie finansującego jak i u osoby, do której skierowano określone świadczenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną zasady rozliczania wydatków mających na celu szeroko rozumiane „rozreklamowanie” firmy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Reklama, reprezentacja, prezenty, upominki, w tym:
  • Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów reklamy lub reprezentacji, warunki zaliczenia do KUP.
  • Nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowych - brak opodatkowania i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tych materiałów a koszty podatkowe.
  • Wydatki na upominki i gadżety z logo a koszty podatkowe, odliczania VAT od wydatków na drobne prezenty dla kontrahentów.
  • Prezenty okolicznościowe wręczane pracownikom, zleceniobiorcom, współpracownikom i kontrahentom - wyłączenie z kosztów podatkowych a przychód otrzymującego.
  • Konferencje, szkolenia - koszt organizatora a przychód uczestnika, rozliczanie podatku VAT.
  • Imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe - źródło finansowania, udział osób niebędących pracownikami, koszt podatkowy a prawo do odliczenia VAT.
  • Rozliczanie VAT w związku z nieodpłatnym udostępnianiem pracownikom i współpracownikom artykułów spożywczych.
  • Zakup odzieży z logiem firmy dla klientów, partnerów biznesowych, pracowników firmy w kosztach spółki.
 2. Konkurs, sprzedaż premiowa, program lojalnościowy:
  • Definicja konkursu, sprzedaży premiowej w interpretacjach organów podatkowych.
  • Nagroda w konkursie otrzymana przez przedsiębiorcę - przychód z działalności czy podatek zryczałtowany.
  • Konkursy, programy motywacyjne a koszty podatkowe, rozliczanie VAT w związku z loterią promocyjną.
  • Konkurs zorganizowany dla pracowników - obowiązki podatkowo-składkowe, rozliczenie VAT z tytułu nagród przekazanych w konkursach organizowanych przez pracodawcę.
  • Wygrana w konkursie, sprzedaż premiowa a zwolnienie w podatku PIT.
  • Zapłata za towar punktami lojalnościowymi - rabat czy przychód z nieodpłatnych świadczeń i obowiązek naliczenia vat należnego.
 3. Sponsoring:
  • Umowa sponsoringu.
  • Wydatki na sponsoring w kosztach podatkowych.
  • Odliczenie VAT u sponsora.
  • Środki pieniężne przekazane sponsorowanemu a przychód w PIT.
 4. Darowizna - skutki w podatku SD otrzymania prezentów i upominków:
  • Podmiot opodatkowania - na kim ciąży obowiązek zgłoszenia darowizny do opodatkowania.
  • Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe - jakie darowizny nie podlegają podatkowi, ochrona sytuacji majątkowej najbliższej rodziny.
  • Chwila powstania obowiązku podatkowego - złożenie oświadczenia a spełnienie świadczenia.
  • Wysokość podatku - grupy podatkowe, stawki podatku i kwoty wolne od opodatkowania po lipca 2023 r.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.