Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek PIT

Darowizna, reklama, sponsoring, prezenty dla kontrahentów – konsekwencje w podatkach dochodowych i podatku SD

W toku prowadzonej działalności przedsiębiorcy podejmują wiele działań mających na celu zwiększenie sprzedaży towarów czy usług. Ponoszenie wydatków na ten cel często wiąże się jednak z określonymi konsekwencjami podatkowymi tak po stronie finansującego jak i u osoby, do której skierowano określone świadczenie.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną zasady rozliczania wydatków mających na celu szeroko rozumiane „rozreklamowanie” firmy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Reklama, reprezentacja - możliwość i zasady ujęcia w kosztach podatkowych finansującego, obowiązek ustalenia przychodu u korzystającego ze świadczenia , w tym m. in.

 1. Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów reklamy lub reprezentacji.
 2. Wydatki na drobne prezenty i gadżety a koszty podatkowe.
 3. Prezenty okolicznościowe wręczane kontrahentom, pracownikom - wyłączenie z kosztów podatkowych a przychód otrzymującego.
 4. Moment ujęcia w księgach rachunkowych wydatków poniesionych w danym roku na reklamę wyrobów sprzedanych w kolejnym roku.
 5. Targi, konferencje, szkolenia - koszt organizatora a przychód uczestnika.
 6. Imprezy integracyjne dla pracowników - źródło finansowania, udział osób niebędących pracownikami.
 7. Zakup odzieży z logiem firmy dla klientów, partnerów biznesowych, pracowników firmy w kosztach spółki.

II. Konkurs, sprzedaż premiowa, rabat:

 1. Definicja konkursu, sprzedaży premiowej w interpretacjach organów podatkowych.
 2. Nagroda w konkursie otrzymana przez przedsiębiorcę - przychód z działalności czy podatek zryczałtowany.
 3. Konkurs zorganizowany dla pracowników - obowiązki podatkowo-składkowe pracodawcy.
 4. Konkursy programy motywacyjne a koszty podatkowe.
 5. Wygrana w konkursie, sprzedaż premiowa a zwolnienie w podatku PIT.
 6. Rabat a przychód z nieodpłatnych świadczeń.

III. Sponsoring:

 1. Umowa sponsoringu.
 2. Wydatki na sponsoring w kosztach podatkowych.
 3. Środki pieniężne przekazane sponsorowanemu a przychód w PIT.

IV. Darowizna - opodatkowanie po 1 lipca 2023 r.:

 1. Podmiot opodatkowania - na kim ciąży obowiązek zgłoszenia darowizny do opodatkowania.
 2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe - jakie darowizny nie podlegają podatkowi, ochrona sytuacji majątkowej najbliższej rodziny.
 3. Chwila powstania obowiązku podatkowego - złożenie oświadczenia a spełnienie świadczenia.
 4. Wysokość podatku - grupy podatkowe, stawki podatku i kwoty wolne od opodatkowania po lipca 2023 r.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk


Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.


Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.