Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy – warsztaty, praktyczne przykłady, analiza problemów

Zapraszamy Państwa do udziału w dość nietypowym szkoleniu. Tym razem podczas zajęć nie będą omawiane żadne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Nie zajmiemy się orzecznictwem sądowym. Nie zaczniemy przyglądać się stanowiskom urzędów, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Ministerstwo Pracy. Naszego zainteresowania nie skierujemy też ku opiniom prezentowanym w literaturze prawa pracy. Możecie Państwo słusznie zapytać - to czym takie szkolenie będzie? Otóż nasze spotkanie to warsztaty z czasu pracy. Żadnej teorii. Tylko praktyka, przykłady, grafiki pracy i omawianie sytuacji z życia wziętych.
Omówimy zasady prawidłowego planowania czasu pracy. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy, ale znajdzie się czas również na omówienie dłuższych okresów rozliczeniowych. Zarówno podstawowy, jak i równoważny czas pracy. Wskażemy czym w praktyce jest zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych.
A propos godzin nadliczbowych - na konkretnych przykładach doprecyzujemy zasady rekompensaty za pracę w takich sytuacjach. Kto decyduje o sposobie rekompensaty? Kiedy pracodawca może udzielić czasu wolnego nawet po zakończonym okresie rozliczeniowym? W jakich sytuacjach wypłacać pracownikom dodatki w wysokości 50%, a kiedy - 100%?
Nie zapomnimy także o pracy wykonywanej w sobotę, niedzielę lub święto. Powiemy m.in. o dopuszczalności pracy w takie dni. Wspomnimy o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby uznać takie dni za zwykłe (tzw. czarne) dni robocze, za które pracownikom nie przysługuje jakakolwiek rekompensata. Krok po kroku wskażemy zasady rekompensaty pracy w sobotę, niedzielę lub święto, także w sytuacjach nietypowych (np. praca trwająca w takim dniu powyżej 8 godzin).
Te wszystkie i wiele innych zagadnień zostanie poruszonych podczas naszego szkolenia, na które Państwa serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy:
  • Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?
  • Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. O jakich zasadach należy pamiętać podczas planowania czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych oraz różnych systemach czasu pracy? Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
  • Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W jakich sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo?
  • Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
 2. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe - pracodawca czy pracownik?
  • Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe dobowe?
  • Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
  • W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
  • Jak w praktyce wygląda wypłata dodatków do wynagrodzenia w wysokości 50% oraz 100%?
  • Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy?
  • W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?
 3. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:
  • Czy sobota to dzień wolny od pracy?
  • Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?
  • Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w takim dniu - pracodawca czy pracownik?
  • Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwałą dłużej niż 8 godzin?
  • Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
  • Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, który był planowany jako wolny w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę.
 4. Praca w niedziele i święta:
  • W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?
  • Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?
  • Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w niedzielę lub w święto - pracodawca czy pracownik?
  • Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?
  • Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
  • Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, w którym był planowany dzień wolny w zamian za pracę w tzw. wolną niedzielę lub święto.

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.