Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy w wewnętrznych regulacjach

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, ale w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub - u mniejszych pracodawców - obwieszczeniu o czasie pracy. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane, co po prosty zawierają liczne błędy, nie nadążają nie tylko za zmieniającymi się przepisami, ale również za sposobem pracy przyjętym w danej firmie.

Na szkoleniu omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy:
  • obowiązkowe regulaminy,
  • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów - pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
  • tryb ustalania regulaminów,
  • wejście w życie regulaminów.
 2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.
 3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.
 4. Rozkłady czasu pracy:
  • rozkłady stałe,
  • zasady tworzenia harmonogramów,
  • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy,
  • zapisy o możliwości zmian harmonogramów.
 5. Systemy czasu pracy:
  • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników,
  • system podstawowy,
  • system równoważny,
  • system zadaniowy.
 6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.
 8. Pora nocna.
 9. Niedziele i święta - dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy
 10. Zlecanie pracy nadliczbowej.
 11. Obowiązki przełożonych.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).