Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

Czas pracy to jedna z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych części prawa pracy. Niejasny język przepisów Kodeksu pracy wzmaga tylko poczucie niepewności co do prawidłowości rozwiązywanych problemów, w obliczu których muszą stawać pracownicy zajmujący się na co dzień zagadnieniami z tego obszaru. Nasze szkolenie kierowane jest właśnie do takich osób.

W trakcie zajęć omówimy najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Wskażemy warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy w trakcie okresu rozliczeniowego. Podpowiemy w jakich sytuacjach możliwa jest rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych już po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Przy okazji dokładnie omówimy wszystkie funkcjonujące w prawie pracy limity godzin nadliczbowych. Doprecyzujemy zasady prawidłowej rekompensaty pracy w tzw. wolną sobotę. Pomożemy odpowiednio przygotować się do udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

To tylko część zagadnień z zakresu czasu pracy, którym dokładniej przyjrzymy się podczas naszego szkolenia, na które wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Planowanie czasu pracy:

1. Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?

2. Definicja doby pracowniczej. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej i jaki to ma wpływ na planowanie czasu pracy?

3. Definicja tygodnia pracowniczego. Jaka jest różnica pomiędzy tygodniem pracowniczym a tygodniem kalendarzowym i jak przekłada się to na tworzenie harmonogramu czasu pracy?

4. Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

5. Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W jakich sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo?

6. Święto przypadające w sobotę. Czy każdemu pracownikowi należy udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za sobotnie święto w tym samym terminie? Czy dzień wolny przysługuje również osobom, których czas pracy jest dłuższy lub krótszy niż 8 godzin (np. równoważny czas pracy, niepełny etat)?

7. Możliwość planowania pracy w soboty, niedziele bądź święta. Czy pracownicy mają prawo do tzw. wolnych weekendów? Pod jakim warunkiem praca w soboty, niedziele lub święta może być traktowana jako zwykłe (tzw. czarne) dni robocze?

II. Rozliczanie czasu pracy:

1. Jakie informacje należy zamieścić w ewidencji czasu pracy? Jakie nowe elementy zawiera ewidencja czasu pracy?

2. Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?

3. Wyjścia prywatne. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wyjście prywatne? Czy istnieje limit wyjść prywatnych (dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Do kiedy należy odpracować wyjście prywatne? Jakie są skutki braku odpracowania wyjścia prywatnego?

4. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W jakich sytuacjach można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Jakie są skutki braku zapewnienia odpoczynku dobowego lub tygodniowego?

5. Rozliczanie czasu pracy w sytuacji odbywania podróży służbowej.

III. Praca w godzinach nadliczbowych:

1. W jakich sytuacjach i w jakiej formie można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?

2. Ile wynoszą limity pracy w godzinach nadliczbowych (dobowe, tygodniowe, w okresie rozliczeniowym i roczne)?

3. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? Kto decyduje o sposobie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? Do kiedy najpóźniej należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? W jaki sposób nieobecność w pracy wpływa na rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych?

4. Praca w tzw. wolną sobotę. Do kiedy trzeba zrekompensować pracę w tzw. wolną sobotę? Czy zgodne z prawem można zamiast udzielać dnia wolnego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem?

5. Praca w tzw. wolną niedzielę lub święto. Do kiedy i w jaki sposób należy rekompensować pracę w takim dniu?

Cena szkolenia obejmuje: 

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: