Strefa merytoryczna
Czas trwania: 8 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy

 
Jest to 2-dniowy warsztat skierowany do:
 • pracowników działów HR, kadr i płac, 
 • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników, 
 • wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia sądów, a także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia. Uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:
 • od kiedy liczy się czas pracy,
 • podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy - doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.
2. Planowanie czasu pracy:
 • ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników,
 • jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy,
 • kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy,
 • jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie,
 • jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy,
 • na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy,
 • dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy,
 • zasady stosowania ruchomego czasu pracy.
3. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
 • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
 • normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
 • jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia,
 • jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy,
 • czy czas przejazdów to czas pracy,
 • kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi,
 • obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej,
 • jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową.
5. Dyżur - co to takiego i jak go rozliczać:
 • jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.
6. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
 • forma prowadzenia - czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej,
 • jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy,
 • jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy,
 • okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.
7. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, w niedziele i święta oraz w porze nocnej:
 • zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy,
 • ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej,
 • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach,
 • wysokość dodatków za pracę w nadgodzinach - 50% i 100%, 
 • rekompensata za pracę w nadgodzinach w postaci czasu wolnego od pracy,
 • rekompensata pracy w sobotę,
 • rekompensata pracy w niedzielę i święta,
 • rekompensowanie pracy w porze nocnej,
 • ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej,
 • pora nocna w pracy zmianowej,
 • prawidłowe ustalanie pory nocnej.
8. Zasady sporządzania ewidencji czasu pracy, grafików i harmonogramów w praktyce:
 • sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach,
 • ewidencja czasu pracy na przykładach.
9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:
 • zakres odpowiedzialności,
 • kto ponosi odpowiedzialność,
 • środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich - wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Prowadzący: