Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy – planowanie i rozliczanie od podstaw (Szkolenie 2-dniowe)

Jest to 2-dniowy warsztat skierowany do:

 • Pracowników działów HR, kadr i płac, którzy zaczynają swoją przygodę z rozliczaniem czasu pracy lub chcą pogłębić swoją wiedzę w tym temacie,
 • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników,
 • wszystkich, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:

 • Co to jest czas pracy i od kiedy się go liczy.
 • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy - doba pracownicza, tydzień, norma, wymiar, okres rozliczeniowy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy.

2. Planowanie czasu pracy:

 • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników.
 • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danej firmy.
 • W jaki sposób dokonać zmiany okresu rozliczeniowego w firmie.
 • Charakterystyka każdego systemu czasu pracy.
 • Kiedy możliwe jest zastosowanie równoważnego czasu pracy, czym on się charakteryzuje.
 • System zadaniowy - fakty i mity.
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy - zasady stosowania, wyjątki.
 • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy.
 • Kiedy możliwe jest dokonanie zmian w harmonogramach czasu pracy.
 • Kiedy można zastosować ruchomy czas pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:

 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
 • Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
 • Rekompensata pracy w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:

 • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej.
 • Czy czas spędzony na szkoleniu to podróż służbowa.
 • Jak i czy w ogóle można zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 • Czy czas przejazdów to czas pracy.
 • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi.
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową.

5. Dyżur - co to takiego, jak rozliczać:

 • Dyżur w zakładzie pracy, a dyżur pełniony w domu.
 • Praca podczas dyżuru.
 • Jakie ewidencjonować dyżur w ewidencji czasu pracy.

6. Czas pracy osób niepełnosprawnych:

 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 • Uwaga na wniosek pracownika oraz na zaświadczenie lekarskie.
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy.
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia - czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

7. Czas pracy niepełnoetatowców:

 • Czy to dopełnienie czy już nadgodzina.
 • W jaki sposób dokonywać zapisów o dopełnieniu w umowie o pracę.

8. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz okresy jej przechowywania:

 • Forma prowadzenia - czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie papierowej.
 • Jakie dokumenty należy przechowywać obok ewidencji czasu pracy.
 • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. Wielokrotnie była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie prawa pracy. Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się m.in. w: „Forbes Polska”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Press.pl”, „HR Business Partner”, „Edukacja Prawnicza”, „HR na Szpilkach”, „Hello Zdrowie”.