Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy od A do Z – praktyczne szkolenie dla początkujących

Jest to 2-dniowy warsztat skierowany do:

 • pracowników działów HR, kadr i płac, którzy zaczynają swoją przygodę z rozliczaniem czasu pracy,
 • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników,
 • wszystkich, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:

 • Od kiedy liczy się czas pracy.
 • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy - doba pracownicza, tydzień, norma, wymiar, okres rozliczeniowy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy.

2. Planowanie czasu pracy:

 • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników,
 • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy.
 • W jaki sposób dokonać zmiany okresu rozliczeniowego w firmie,
 • Systemy czasu pracy.
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady stosowania, wyjątki,
 • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy.
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy.
 • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy.

3. Czas pracy osób niepełnosprawnych:

 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy.
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia - czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:

 • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia.
 • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 • Czy czas przejazdów to czas pracy.
 • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi.
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową.

5. Dyżur - co to takiego, jak rozliczać:

 • Dyżur w zakładzie pracy, a dyżur pełniony w domu.
 • Praca podczas dyżuru.
 • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.

6. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:

 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej.
 • Rekompensata pracy w sobotę.
 • Rekompensata pracy w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 • Czas pracy niepełnoetatowców:
 • Czy to dopełnienie czy już nadgodzina.
 • W jaki sposób dokonywać zapisów o dopełnieniu w umowie o pracę.
 • Ćwiczenia.

7. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:

 •  Forma prowadzenia - czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie papierowej.
 • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy,
 • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Prowadzący: