Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy, których to osób jest dosyć dużo. Pojazdy do 3,5 tony to wiele pojazdów dostawczych, samochodów osobowych, minibusów. Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - ale z pewnymi włączeniami - jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców:
  • Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
  • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców - wyłączenia.
  • Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą.
  • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:
  • Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców.
  • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy - kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru.
  • Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa.
  • Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
  • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
  • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.
 3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:
  • Harmonogramy czasu pracy.
  • Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów.
  • Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy.
 4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:
  • Odpoczynek dobowy.
  • Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
  • Odpoczynek tygodniowy.
  • W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.
 5. Wybrane systemy czasu pracy:
  • Podstawowy system czasu pracy.
  • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
  • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.
 6. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Limity godzin nadliczbowych kierowcy.
  • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
  • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi.
  • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy.
  • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta - zasady rekompensaty.
 8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy - odrębne zasady wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców.
 9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.
 10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców:
  • Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców.
  • Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta.
  • System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów - czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).